Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
Hij heeft hetzelfde bezwaar tegen Baudartius, wiens Memorien,
een vervolg op Van Meteren, ook den remonstranten grooten
aanstoot gaven. Baudartius was van Deinse uit Vlaanderen ge-
boren , en stond zes en dertig jaren als predikant te Zutphen.
Hij stierf 1640. Zijne Memorien, ofschoon onbevallig geschreven,
zijn echter onmisbaar; zij omvatten de jaren 1603—1624.
Zeer verre boven Baudartius stellen wij Everhard van Reyd
uit Deventer, die, ter zake van het geloof, zijn vaderland ver-
liet , bij Jan van Nassau den ouden in dienst trad en raet dezen
in 1678 terugkwam. Hij was vervolgens afgevaardigde ter staten
generaal van wege Gelderland, en sedert 1584 een der ver-
trouwdste raadsmannen van den frieschen stadhouder Willem
Lodewijk. Hij stierf te Leeuwarden in 1602, en liet ons eene
Historie der Nederlandsche Oorlogen , hegin ende voortganck tot 1601.
Pieter Bor omvat hetzelfde tijdstip, en is overrijk aan oor-
spronkelijke stukken en brieven, die in zijnen Oorsprong der Ne-
derlandsche Beroertens , Oorlogen en burgerlijke Oneenigheden , als
de hoofdzaak te beschouwen zijn, en het werk eene blijvende
waarde verzekeren. Reeds in 1595 gaf hij de drie eerste, in 1601
de drie volgende boeken. Bor was notaris te Utrecht, zijne
geboorteplaats; hij werd later rentmeester van Noord-Holland en
woonde toen te Haarlem, waar hij 1635 overleed.
Behalve zijn groot werk, schreef hij ter meerder verspreiding
van historische kennis, eene geschiedenis der onlusten in liedekens
vervaet 1617 — voorts, als een regt oudcrwetsche rederijker , een
paar tragicomediën d'eene van Apollonius Frince van Tyrs ende
d^ander van deselve ende van Tarsia sijn dochter; eindelijk de
Belegering en Beschrijving van 's Hertogenbosch, 1630, een droog
maar bruikbaar en nuttig verhaal.
Lieve van Aitzema en Lambertus van den Bos.
Een soortgelijk werk als dat van Bor, maar veel uitvoeriger,
en loopende van het einde des bestands tot op den Akensehen
vrede, gaf Lieve van Aitzema, een friesch (1600—1669), die
te 'sGravenhage de hanzesteden als resident vertegenwoordigde,
cn uit de beste bronnen geput heeft. Zijn Historie oft Verhael
van Saeckcn van Staet zijn echter van historische kunst ontbloot,
meer boeken, die men raadpleegt, dan die men leest.
Van 1669—79 werden zij door den Dordtschen conrector, Lam-
bertus van den Bos (Sylvius) vervolgd. Van den Bos schreef tevens
am. Reizende Mercuur, een Hollandsche ifijrcKnas, in verscheidene
deelen; voorts een Spaansche Mercurius , een Toonvel des