Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEGTSGELEERDEN , NAIUDU- EN WISKUNDIGEN. 85
mede in het Nederlandsch. Hij werd door Willebrordus Snellius,
Frans van Schooten, Vader en Zoon, overtroffen ; maar deze,
ofschoon zij wel eens Hollandsch spraken in hunne lessen,
dicteerden in het Latijn , en zouden zich geschaamd hebben een
boek uit te geven, dat niet in de taal der geleerden gesteld was.
Christiaan Huyghens, de beroemdste onzer wiskundigen,
valt mede in dien kring van schrijvers, waaraan de vaderlandsehe
letterkunde in engeren zin weinig verpligting heeft. Merken wij
intusschen op, dat hij een zoon was vau den beroemden staats-
man en dichter Constantijn Huyghens, en te 's Gravenhage in 1629
geboren werd. Nog zeer jong zijnde, oefende hij zieh in de schrif-
ten van Cartesius, en werd deels door dezen deels door de lessen
van prof. Van Schooten gevormd.
Christiaan Huyghens is voornamelijk beroemd als ontdekker
van den ring, die den planeet Saturnus schijnt te omvatten, en
voorts als uitvinder der slingeruurwerken. Beide aangclegeuheden
maakte hij wereldkundig , de eerste in 1659 , de laatste in 1073.
Huyghens verbleef destijds in Frankrijk , waar hij meer aanmoe-
diging vond dan in zijn vaderland, en van 1666—1681 voorde
wetenschappen leefde. Daarna kwam hij weder te 's Gravenhage,
was er nog een geruimen tijd werkzaam en overleed 8 Junij 1696.
3. Historie- en politiiche schrijvers,
Em. van Meteren, Adriaen van Meerbeeck , Willem Baudartius,
Everhard van Reyd, Pieter Bor Christiaensz.
Emmanuël van Meteren, Adriaen van Meerbeeck, Willem
Baudartius, Everhard van Reyd en Pieter Bor openen in dit tijdvak
de rij der nederlandsehe geschiedschrijvers, doch brengen de
historische knnst geen voetstap verder ; wel ingezien, leverden zij
uitnemende bouwstoffen, zonder ze behoorlijk te bewerken.
Emmanuël van Metcren, een antwerpsch koopman, in talen en
letteren bedreven en een groot voorstander der hervorming, schreef
niet zonder partijdigheid eene geheel kronijkmatige Historie der
nederlandsehe Oorlogen, die hij in 1599 aan het licht bragt en
later tot 1612 vervolgde.
Adriaen vau Meerbeeck , mede van Antwerpen, maar elders als
onderwijzer werkzaam , gaf eene dergelijke geschiedenis onder meer
algemeeneu titel, doch begrypende de tweedrachten , oorlogen , veld-
slagen, enz.— van den tijt des Keysers Carolus Vaf, tot het jaer
1620. Van Meerbeeck is ijverig katholiek en beschuldigt Van
Meteren van kwade trouw.
leiddraad tot de gesch. der nederl. letterk. II. 8