Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 .2e tijdvak: 1581—1702.
Utrecht gevestigd, ging uit de echt dordtsche school tot de meer
dweepende secte der uitverkorenen over, en stemde in zoover met
de meeste wijsgeeren te zamen, dat zij alle gezag in geloof- en
kerkzaken verwierp.
Jean de Lahadie, uit Zwitserland overgekomen en te Middelburg
tot predikant beroepen, werd het ;hoofd dezer partij, 1666. Om
een steun der regtzinnigen te wezen, hadden de orthodoxen hem
in het land gehaald; doch weldra geraakten zij met elkander in
hevigen twist, en bleven verder geslagen vijanden.
Labadie werd afgezet en moest Zeeland verlaten. Hij trok ver-
volgens naar Amsterdam, en stichtte er met jufvrouw Schurman
en een paar andere vromen, eene afgescheidene protestantsche
gemeente, in gemeenschap levende. Die levenswijze vond aanstoot:
de regering zag er bezwaar in, en de uitverkorenen verplaatsten
zich derhalve naar Herfort, dat aan Elisabeth van de Paltz,
eene vriendin van jufvr. Schurman, toebehoorde. 1670.
Daar, op Duitsch grondgebied, ging het vooral niet beter; zoodat
de keizer hen weldra moest doen opbreken. Nu gingen zij ,
onder bescherming van Denemarken , naar Altena bij Hamburg ,
1672, waar Labadie overleed.
Jufvrouw Schurman, vroeger eene kunstenares, die in schilderen,
graveren en boetseren had uitgemunt; eene zangster , die iu alle
levende en doode talen van zich deed hooren en de roem was
van hare sekse, had thans alle artistische en wetenschappelijke oefe-
ningen vaarwel gezegd, om zich alleen bezig te houden met
theologische bespiegelingen. Zij schreef toen, behalve de Eucleria,
Over de toekomst vnn Christi Koninckrijk, benevens eene Uitbreiding
over de drie eerste kapittelen van Genesis.
De broederschap stond nu onder leiding van Pierre D'ïvon,
door jufvr. Schurman bijgestaan, en verwekte in dit tijdstip veel
minder opspraak dan te voren. Met goedvinden der staten van Fries-
land kwamen de uitverkorenen zich eindelijk te Wieuwerd vestigen, en
verkwijnden er langzamerhand; want bij al bet aantrekkelijke, dat
het Labbadisme voor velen hebben kon, bleef men ten uiterste
afkeerig, om zijne goederen in de gemeenschap te brengen en de
natuurlijke betrekking van het huwelijk voor altijd te verbreken.
Jufvr. Schurman overleed 5 Mei 1678, drie jaren na dat de
broeders en zusters te Wieuwerd waren aangekomen.
Willem Deurhof. Jacob Verschoor. Pontiaan van Hattem.
Intusschen was de wijsbegeerte uit de scholen verdrongen en
het cocceanisme ten gevalle der orthodoxen beteugeld ; maar de