Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteren. j. v. »1aerlant. 19
De Bestiaris of Naturen bloeme.
Zooais men thans een' rok, een meubelstuk, of eenig kunst-
werk bestelt, liet men destijds een boek maken, en kreeg dit, net
en sierlijk gesehreven, met of zonder teekeningen in den tekst,
behoorlijk gebonden te huis. Van Maerlant vond in dien arbeid voor
het publiek eene gestadige bezigheid, en voorzeker eenig voordeel.
Door de uitdrakking Naturen bloeme verstond men Bloemlezing
uit het rijk der natuur. Bestiaris, beteekende eigentlijk Beeste-
boek , omdat er voornamelijk van vreemde dieren in gehandeld
werd. Dat van Maerlant was een rijmwerk over het dieren-,
planten- en mineraalrijk, door een' der voogden van Floris V bij
den dichter besteld, met oogmerk, om er den jongen vorst mede
op te leiden tot de kennis van het geschapene, en zag op die wijze
het licht.
Bestiarissen waren destijds zeer gezocht. De fransche letter-
kunde telde er verscheidene, maar de dichter verachtte deze
bron; hij volgde een latijnsch hoofdwerk, en veroorloofde zich in
de bewerking verscheidene afwijkingen of eigenaardige invallen.
Zoo, bijvoorbeeld, tegen de romantische dichters bij gelegenheid,
dat de Garrulus behandeld wordt.
Garrulus 1) es eens voghels name,
die in buschen ende in brame
vor alle voghelen die leven,
meest erijsehen, meest luut uutgheven ,
5 dies is hi Garrulus ghenant,
een Gai hetet in walsehe lant.
Van bome te bome vliecht hi ende sprinct,
ende crij schelt meer dan (hi) sinct,
no gheduert in ghere stede.
10 Wat so bi hem lijt ooc mede;
eist man , eist voghel, eist enieh dier,
bespot dit voghelkijn alhier,
ende contrefaet2) alrehande luut
van den voghelen daer uut.
15 Ende somwile eist selve so sot,
dattet maect so vele sijn spot
datter hem selven niet ne hoet,
]) Garrulut is snappend, babbelachtig; in de middeleeuwen verstond meu
onder garrultu een ekster, franseh geai. 2) Contrefael, bootst na.