Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSGEEEEN EN GODGELEEBDEK. 75
Wijsgeeren en Godgeleerden.
F. Gomarus, Jae. Arminius , Johann. TJyüenhogaeri.
Wijsgeeren waren er eigentlijk niet. Coornhert, overleden,
had geene onmiddellijke opvolgers. De godgeleerden verkregen
groot gezag.
Zij, die onder Leieester bloeiden, gaven der gereformeerde kerk
het overwigt, zoodat zij eene heersehende kerk werd.
Onder de godgeleerden, die vervolgens opkwamen , zijn vooral
Franeiseus Gomarus en Jaeobus Arminius beroemd; beiden waren
professoren te Leiden en de hoofdpersonen van den onzaligea
twist, na het overlijden van den laatsten, 1609 , sehier tot een
burgeroorlog overgegaan. De Arminianen, van de gevestigde
leer afwijkende, en meer vrijgeviggezind, vonden eenigen steun
bij de staten van Holland, naar hun inzien ook in kerkelijke
zaken de hoogste overheid. De Gomaristen, daarentegen, streden
voor de oude regtzinnigheid, voor den letter van Calvini leer, voor
den Catechismus en de Formulieren. Zij ontkenden dat er een jus
in saera bij de regering berusten zou, en wilden over geloofszaken
alleen in eene synode beslist hebben.
Johannes Uyttenbogaert, predikant te 's Gravenhage , stelde toen
voor de Arminianen eene Remonstrantie aan de staten, waartegen
de aanhangers van Gomarus met eene Contra-remonstrantie op-
kwamen , en tevens al het mogelijke te werk stelden, om hunne
wederpartij uit de kerk te dringen. Den Remonstranten ten gevalle,
werd het houden van eene synode door de staten verhinderd, en,
toen nu de Contra-remonstranten afzonderlijke kerkgemeenschap
verlangden, stelde de overheid zich insgelijks daartegen, tot dat
eindelijk , op verlangen van den prins , zoowel aan de eene als
andere partij eene volkomene vrijheid van godsdienstoefening
vergund werd.
Men kwam voorts tot het bijeenroepen van eene algemeene
synode, ten einde de kerkelijke geschillen kerkelijk te behandelen.
Inmiddels werden Johan van Oldenbarneveld, Ilugo de Groot,
Rombout Hoogerbeets en Gilles vau Ledenberg, die in daden en
geschriften het stelsel der hollandsehe regering hadden voorge-
staan, op last der algemeene staten in regten vervolgd.
Uyttenbogaert en zijn utrechtsche ambtgenoot Taurinus namen
naar Antwerpen de vlugt.
Synode van Dordrecht, 1618—1619.
De synode van Dordrecht formuleerde hare meening omtrent