Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
7i 2e TIJDVAK : 1584—1702.
uaar het Noorden over. Onder de volgende gouverneurs-generaal
gmg het niet beter: de handel kwijnde, de geest was neergedrukt,
de wetensehappen en de letteren stonden onder censuur der bis-
schoppen ; zelfs ten tijde van Albreeht eu Isabelle , toen het aan
geene vorstelijke aanmoediging ontbrak en de kunsten begunstigd
werden, schoot toch Leuven bij Leiden, Traneker en Groningen
te kort, en overtroffen de proza-schrijvers en dichters van Holland
alleen al wat er in de gezamentlijke provinciën van België werd
voortgebragt.
Na Albreeht en Isabelle viel men weder onder 's konings ge-
wone stedehouders, en werd nu eens van de Franschen, dan eens
van de Hollanders vertrapt, zonder ooit tot eenige verademing
te kunnen komen.
Tijdens Jan de Witt had men last van Lodewijk XIV, en, toen
Willem III optrad, was België veeleer een oorlogsveld, eene kamp-
plaats, dan een gebied aan den koning van Spanje toebehoorende.
De arme en inderdaad goede inwoners behielden er hunne taal en
zeden, en daarbij eene letterkunde, die, armelijk en flaauw, voor
de geschiedenis evenwel niet zonder belang is.
Wij zullen aan de letterkunde van het een en ander gedeelte
des vaderlands zoeken regt te doen, maar moeten langzamer-
hand het Noorden boven het Zuiden plaatsen, eu nemen daarbij
de volgende verdeeling tot grondslag :
Proza.
1. Wijsgeeren cn Godgeleerden.
2. Regtsgeleerden, Wis- en natuurkundigen.
3. Historische cn politische schrijvers.
4. Taalkundigen.
5. Romanschrijvers.
Poëzy.
1. Rederijkers en Volkszangers.
3. Psalmen en godsdienstig gezang.
3. Vlaamsche eu Brabandsche dichters in Noord Nederl.
4. HoUandsche dichters.
5. Zeeuwsehe dichters.
6. Stichtsche, Overijss., Geldersche dichters.
7. Priesche dichters.
8. Vlaamsche eu Brab. dichters in de Sp. Nederlanden.