Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
bepubliek dek vereenigde nederla.nden , onder den invloed
der herleving en hervorming.
spaassche nederlanden, osdbk den invloed der herleving
en dek katholieke kerk.
hoogste bloei in het noorden , verzwakking in het zuiden.
2c Tijdvak: 1584—1703.
Algemeen Overzigt.
Het overlijden van Willem I voltooide de selieiding der Ne-
derlanden , en bragt in de vereenigde gewesten, die hunne onaf-
hankelijkheid behielden, het monarchaal gezag ten val.
Er ontstond eene foederative republiek, onder souvereiniteit van
Staten en Staten-generaal. Aan hen ondergeschikt, werd prins
Maurits tot stadhouder over Holland, Zeeland , Utrecht en Gel-
derland benoemd; zijn neef en zwager, graaf Willem Lodewijk,
verkreeg dezelfde ambtsbetrekking in Friesland.
Weldra werd de gereformeerde godsdienst, godsdienst van staat.
Twee hoogescholen handhaafden de herleving en hervorming;
Leiden in 1575, Eraneker in 1585 gesticht. Zij behandelden de
wetenschappen in het Latijn, en misten daardoor eene regtstreek-
sche aanraking met de volkslitteratuur, die zich nogtans bij de
meer geleerde letterkunde zocht aan te sluiten.
Eene derde hoogeschool werd in 1000 te Harderwijk, eene vierde
in 1614 te Groningen gesticht.
Intusschen ontstonden er hevige geschillen in den boezem der
gereformeerde kerk, en geraakte deze in remonstranten en contra-
remonstranten verdeeld.
De contra-remonstranteu, of ware gereformeerden, werden door
dc Synode van Dordrecht, 1618—1619, in het gelijk gesteld.
Ilemonstrantsche hoogleeraren en predikanten geraakten buiten
bediening. Ter oefening van de godsdienst, uaar hunne overtuiging,
bestond weinig ot geene gelegenheid.
Ook Frederik Hendrik, die na Maurits het stadhouderschap be-
kleedde, 1625—1647, en Willem II, zijn opvolger, handhaafden de
suprematie der gereformeerde kerk. Evenwel met der tijd was er een