Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsch-classische dichtschool. 71
Ghy zijt grooter en schooner
Als alle lof en prijs ,
Ghelijk u niet magh krenken;
Zo isser niet bequaem
Dat yemand u magh schenken
Als eeuwig te ghedenken
Gheheylicht zy u naem.y
Eindelijk, Spieghel zette zich, op zijn buitenverblijf Meerhuizen ,
aan de bewerking van den Hertsspieghel, een wijsgeerig leerdicht in
negen zangen, tot eene lofrede op de deugd bestemd, maar dat met
vele schoone gedachten en uitmuntende plaatsen te stijf en te stroef is
uitgevallen, om nu nog eene wezentlijke belangstelling te kunnen
opwekken. Spieghel voltooide het niet, en stierf te Alkmaar, 1612.
Berst na zijn dood zagen zijne onderscheidene geschriften het
licht; de Hertsspieghel zelfs verscheidene malen, tot dat hij ein-
delijk in eene omwerking van Bilderdijk, Amst. 1828, nogmaals
der natie werd aangeboden.