Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsch-classische dichtschool. 239
Spieghel viel met der tijd in het meer ernstige, en zong dan
liedekens zooals deze :
//De hem'len hoogh vertellen,
Ook, dat ghy, Heer, daer sijt:
Son , maen , en sterren mellen,
Dat gy haer loop en lijdt
Bestiert; dat gy doet langhen
En korten dagh of nacht;
Dat ghy na zeker ghanghen,
De maen doet licht ontfanghen,
Dan breekt ghy weer haer kracht.
Ghy stiert, door zulk bestieren,
Dc vloet Heer van de zee
En stromen , ook de dieren
En ons zuchtmengingh mee:
Ja zelfs het sap der boomen.
Dat neemt af of neemt aen.
Recht zoo de loop der stroomen
Zal rasseheu of verlornen
Even gelijk de maen.
Ook na het ster verschrikken
Hier menigh ding verschiet:
Zal yemant hier uyt wikken ,
't Ghesternte heeft ghebiedt
Over ons ? dat zy verre:
Zoo spreekt een boek-scholier,
Door sluytinghkunst verwerreu.
'k Zie over maen en sterren
Op 't alghemeen bestier.
Mijn handt speelt op een luyte,
Ick hoor, ick dans, ick zingh ,
Mijn hert juicht: zal ik sluyten.
Dat eenigh ander dingh ,
Als mijn ziel, van die alle
In mijn heerscht: 'tis mijn schout (schuit) ;
Zoo speelt hy ook van 't malle,
Die schepsel of gevalle
Toeschrijft eenich gliewout.