Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 Ie tijdvak : 1500—1584.
Het middelbaer dat is goet of schadelijek,
Na des geens hert daer werekt dadelijek.
Hier onder hoort het danssen en springen:
Of onder 't goedt, dat men ooek tot quaedt kan keeren,
Hoewel dat reehte goetheyt niet kan varieeren,
Noehtans is 'tmeeste misbruyek in de beste dingen.
't Dansen dan is een verheughlijek tijdt verdrijf,
En 'thelpt menich jongman aen een wijf;
De ervarentheyt doet het my prysen eerlijck :
"Want wil men de jongeling hier van ontryven,
Seght waermee sullen se doch den tijdt verdryven?
Dat soo goet sal zijn, soo tuchtigh soo eerlijck?
Sullen se drincken dat haer de ooghen puylen?
Sullen se elek in eeu hoeckjen zitten en pruylen?
Sullen sy slordighe raedtselen geven uyt ?
Sullen sy achterklap van ander luy spreken?
Sullen sy beschimpen malkaiiders gebreken ?
Of sullen sy altijdt singen even luyt.
Men wil se immers van byeenkomst niet ontwennen,
Op dat elek ander mach leeren kennen :
Wat ander tijdverdrijf sal men haer stellen ter handt:
Onse voorouders en zijn geen kinderen geweest:
Dese presen het dansen in eeu vrolijck feest:
Nu wil men 'tbykans achten voor schandt.^/
Spieghel meent, dat men sommige dansen kan afkeuren, en
tevens regt heeft, om in alle uitspanningen zekere maat te doen
houden; maar
*De ronden dans moet men gedoogen in allen geval,
Daer één voorsinght een liedeken pryselijck; 1)
Want dit is een manier van een ray , 2)
Die men vau oudts gebruyckt heeft eerlijck en fray,
Diese dan nu sou verachten , die deed' onwijslijck.
1) Kijv. Paterken langs den kant. 2) Ee?i ray ; een wiel, eeu rondgaande
dans, waarin een ieder zijne beurt krijgt om dc eerste te zijn Tan het
spel.