Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m 1 tijdvak : 1500—1584.
Purgat et Ornate
Zoo luidt het opschrift boven een fijnen hairkam, en Roemer
Visscher schreef daarbij :
//Een hooch officier van een landt, is een kamme niet onge-
lijck, suyverende het landt van 't schadelijcke gheboefte, met een
goede justicie ende scerp toesien, en verslende zijn ondersaten
met goede wetten ende willekeuren.
Een ander prentjen vertoont eene luit, waarbij eenige mindere
muzikale werktuigen, als de doedelzak, eene schalmei, een rom-
melpot, enz., zijn neergelegd. Bovenaan staat:
I^iet hoe veel, maar hoe eel.
Dat in de opheldering aldus verklaard wordt:
//Een wel gestelde luyt en een goet meester daarby, is beter
van melodie als hondert instrumenten, die van de musycke niet
en weten : want het ghetal en geldt niet, noch in melodie, noch
iu kloeckheydt van raedt; want daer worden veeltijdt veel raeds-
heeren ghemaeekt ende onder alle isser een of twee, die de sake
beleyden of verdedighen: die is de luyt ende alle danderen,
de boeren fluiten.
Bij een hamer, die boven eene groote ton is opgeheven,
leest men :
Een vol vat en bomt niet.
De omschrijving zegt:
#Dese Sinnepop is soo klaer, datse weynigh uytlegginghe be-
hoeft : want men siet, dat de onverstandighe menschen de al-
dermeeste woorden over haer hebben , op straten, op markten,
op wagens ende in schepen , daer de verstandighc wyse lieden,
met een stil bequaem wesen henen gaen.*
Dapper gaet voor.
Een ander Sinnepop, verbeeldende een oog en eene hand, en
daaronder een lauwerkrans, is misschien minder duidelijk, doch
wordt iu dezer voege niet onaardig opgehelderd.
//Voor alle edelheydt gaet dc wackere dapperheydt , 't welck
beteekend wordfc door een wakent oogh en de handt boven den
lauren krans: want edelheydt van geboorte is wel een spoor of