Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsch-classische dichtschool. 235
*Ghy maect den jongheling, die u draeght.
Stout, sterek, kloeckmoedigh en onversaeght,
Ter wapenen vroom, luchtigh ter handt,
Ghy leert hem dichten, refereynen, rondeelen,
Minnebrieven, balladen, liedekens en speelen:
Ghy scherpt de sinnen en oeffent het verstandt.
Ghy leert slaen op herpen, cyters en luyten,
Blasen op kromhoren, schalmeyen en üuyten,
Daertoe de musycke op de mate singen,
Een Allemande dansen voor de vuyst,
Een Passemede treen op de passen juyst,
Lustige sprongen in de Galj aerden springen.
Den vrecken doet ghy spelen de milde,
Een tammen voghel verandert ghy in een wilde ,
Een aertigh geest maeekt ghy haest van een molick,
Den slaperigen luyaert kont ghy houden wacker,
Van een slordigert maeekt ghy wel Jan den Backer,
Den swaermoedighen peynser doet ghy singen vrolijck.
Ghy zijt de vryers by nacht een lantaem,
Een uerwerk dat de vrijsters doet wachten gaem,
En een oorsaeck om lacchen voor de kannekijckers,
Een rente daer hem de koppelaers op geueeren ,
Een recept om des nyders hert te verteeren :
Matery om dichten voor de Kethorijckers, enz.*
Gelijktijdig met de Brabbeling gaf Roemer Visscher zijne Sin-
nepoppeii in het licht.
Sinnepoppen zijn emblemata , te weten , zinnelijke voorstellingen
van werktuigen , huisraad , enz., het een en ander zoodanig ge-
ordonneerd, dat er met behulp van eenige toelichting eene ze-
delijke les uit voortvloeit. Die prentverbeelding , zoo als ze eu
onder de oogen van den kunstlievenden schrijver geteekend en
gegraveerd in dit bundeltjen gegeven werden , is uitmuntend, en
de wijze , waarop hij deze stillevens in goed proza verklaarde,
bewijst althans, dat men bij het buitenland, waar dergelijke
voortbrengselen zeer in zwang waren, volstrekt niet ten achteren
bleef.