Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CA le TIJDVAK : 1500—1584s
Om vau de "konst prijs en eer te seggeu ,
Eust, segli ick , rust uw gcspleien lip,
Sclieyter uyt als de schipper uyt siju schip,
Die latet midden int water leggen.//
In den Lof mn een Blaeuwe Scheen schetst Roemer Visscher
de teleurstelling van vrijers, die van eene allerliefste worden af-
gewezen. De dichter brengt hun velerlei troostgronden onder de
oogen, en zegt ten slotte:
//"Want een goet schutter die schiet wel eens mis ,
Ecn goed visscher vangt altijd geen vis,
Een goed vogclacr om niet wel kan spreen,
Een goet pyper blaest altemet wel discoort,
Een goet zeeman valt oock wel overhoort,
Een goed gezel loopt wel een blaeuwe scheen.
Verlies op de waer geeft den koopman verstand,
Een naerstighe boer woont op onvruchtbacr land,
Harde smaeken leeren den reyer op het ijs,
Schipbreukingen scherpt des stuermans zinnen,
Ncderlacg doet de krygslui voordachter beginnen.
Scheen stoten maekt den vryer voorsichtig en wijs.
Nu vryers vaert wel leeft altijd rustigh,
Loopt ghy een blaeuwe scheen toont u even Justigh,
Houdt het stil soo kan daer niemandt op spreken.
't Is genoegh geprezen dat clc- een laeckt,
Die Hsop geproeft heeft, die weet wel hoe 't smaekt,
'tis best dat wy hier dan een speltken by steken.
In H Lof van de Mutse prijst de dichter het vrouwelijke geslacht,
rn houdt een pleidooi voor vrijerij en huwelijk. Een vijftal com-
pletten uit dit lofdicht zullen hier plaats vinden:
//6 lofwaerdige Mutse, oorsprongh al der deught,
Ghy houdt dc ellendige werelt in gestadige vreught,
Ghy verjaeght kyvage, hateringh en tweedracht mede.
Als de vorsten 't landt bedurven hebben met oorlogh verwoet,
Ghy maeckt door een huwelijck al de sack haest goet,
En brenght door uw goetheyt weder pays en vrede.