Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCH-CLASSISCHE DICHTSCHOOL. 63
Over zee, over zant, in rotsen, in ryen,
By de jongers en raaeghden isse my een eere,
In 't byzijn der ouden noch immer soo seere:
In eenigheyt verdrijfse quellende fantaseyn.
Rethorica dan, geseydt op het rouste,
Is alleen onder alle de eenighe konste,
Daer men alle anderen door recht leert gebrnyekeu:
Want in gheen konsten mach men worden ervaren,
Of men moet gehoort hebben 't geluyt van haer snaren:
Is 't niet recht dat se dan alle hier onder duycken ?
Alle andere konsten, hoe verheven en geëert,
Worden uyt boecken of in schooien geleert.
Door 't onthouwen van langhwyligh lesen en hooren :
Maer dese voncke of lichtende klaerheyt.
Den strale van Godes eeuwige waerheyt.
Wordt alle Rethorijekers van jongs aengeboren.
Dan sy geeft haer dienaers een goet oordeel,
Den welbespraecktcn scer groot voordeel.
Om met spreucken te verderen haers redens glans.
Alle dingh met woorden levendigh afmalen.
En daertoe eenen rijcken schat der talen,
Noch hier en boven een lauwren krans.
Sy is den kinderen een groote vermakelijckheyt,
Den jongers geeft se een vrolijckc sprakehjekheyt,
Een solacclijck overdencken voor d'oudc bedaeghden,
Sy is soo eerlijcken kortwijl als men mach noemen,
Sy is de studenten eeu bogaerdt vol bloemen.
Een reghel van alle eerbare vrouwen en maeghden.
\
»Trouwe is doodt over lange jaren:
Eere is langh voor Mey vervaren:
Justitie is gevloden voor kracht eu gewelt:
Geloof is van Ypocrisy gevangen :
Liefde slacpt op beyde haer wangen :
Dan Rethorica alleen behoudt noch het velt.
»Hola mijn peune het wordt seer laet,
Ghy zijt moede (weet iek) maer onversaet,