Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 le TIJDVAK : 1500—1584,
wen van het vaderland eene eerste plaats hebben ingenomen.
Reeds als rederijker hebben wij Roemer ontmoet: wij moeten
er thans bijvoegen, dat hij, ondanks zijn ijver voor de kamer in
Lief ie Bloeijende, geheel zijn eigen weg volgde, en volstrekt niet
zocht, om als dichter eenig figuur te maken.
Eerst in 1614, en toen men eenige boertigheden en een paar lof-
dichten van zijne hand buiten hem om in het licht had gegeven,
begon hij zich over zijne verspreide opstellen te bekommeren, eu
bragt ze, onder den nederigen titel van Brabbeling, maar aan-
merkelijk verbeterd, bij vernieuwing in de wandeling.
De Brahbeling of schetsen bestonden uit Mengelwerken, door
den dichter in zes soorten verdeeld: 1 Quicken, wat men later
sueldichten noemde. 2 Bommelzoo, allerlei kleinigheden. 3 Raadsels.
4 Tuyters, sonuetteu of klinkdichten. 5 Jammert]ens, elegiën of
klaagdichten. 6 Tepelwerk, een meer uitvoerig dichtwerk van ge-
mengden aard.
Uit de Quicken kiezen wij het volgende tot eene proeve:
Beleeftheyt en Courtosy.
Soo veel genoegh meer is als veel
Soo veel dapperheid gaet voor eel; (edel)
Soo veel vrolijck min is als bly
Soo veel scheelt beleeftheyt en courtosy.
Wie is hier de Bruyt.
Dat moye manneken met sijn geele haer ,
Wiens lubbekens altijdt staen effen in 't ront.
Met sijn roode wang ekens, met sijn ooghjens klaer,
Dat hippelinghjen, dat niet een hayr heeft om sijn mondt
troude gister een wijf; dan de paep maektent te bont ■
Segt my goede mannen, vraeghde hy overluyt,
Welck van deze ticee is hier nu de bruyt.
De beste van Roemers dichtstukken zijn : lo. het Lof van
Rethorica. 2». 't Lof van een Blaeuwe Scheen. 3o. Lof van de
Mutse (de vrouw), die de hoofdinhoud der Tepelwerken uitmaken.
Uit ieder dezer, want zij hebben het gebrek van eenigzins in
het uitvoerige te vallen, schrijven wij slechts enkele regelen af:
lof van Rethorica.
Sy is de gene , die my verselsehapt altijdt,
Iu blyschap, in droeffenis , in vrede, in strijdt,