Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCH-CLASSISCHE DICHTSCHOOL. 231
Sint dat gy lay waert nitgerecht,
En u strijdbaer gemoet in breydel was bedwongen,
Yan hem, die 't rijk altijdt vermeert
Wiens naem alleen schrikt en verveert
Hem, die geweldig heerst in d' alderondste tongen,
Dat hy het huis groot van geweld,
ïot een ontsich u had gesteld,
Gelijk een vader doet die roey voor 'skinders ogen.
Most gy, al wast om dragen hert,
Yeel spijt, veel leet, veel hoon, veel smert
Rechts of gy slaven waert, gedulden en gedogen.//
Maar die tiranny was verduurd. — Men had den vijand uit-
gedreven en het kasteel reeds gedeeltelijk verwoest; er schoot nu
niets meer te doen over, dan het geheel weg te nemen, en men
zou weder de vaderen waardig worden.
Johan van der Does, doorgaans Janus Douza genaamd, stond bij
de verdediging van Leiden aan de spitse der schutterij; hij hielp
vervolgens de hoogesehool tot stand brengen, en heeft voornamelijk
als latijnseh dichter en proza-schrijver uitgemunt.
Hij commentarieerde verscheidene autores classici, en was geheel
een man van de herleving. Als hollandsch dichter beteekent hij
weinig ; maar hij schreef toch eene allezins merkwaardige voorrede
iu rijmstijl bij de eerste uitgave van Melis Stoke, en had veel
omgang met Yan Hout, Roemer Yisscher en H. L. Spieghel,
die allen in dezelfde rigting, doch meer uitsluitend in de taal
des vaderlands werkzaam waren.
Roemer Visscher,
Amsterdam, 1545 — Alkmaar, 1620.
Zooals de historie getuigt, was Roemer Yisscher een aanzienlijk
handelaar te Amsterdam. Een ieder kende hem als een vrolijk en
geestig man; men wist, dat hij meer las dan een ander, en
veel omgang had met kunstenaars en geleerden; men telde hem
onder de voorstanders der herleving. Met de hervorming was hij
minder ingenomen; ook bleef hij na de omwenteling bij het oude
geloof, zonder daarvan evenwel eenig werk te maken.
Roemer Yisscher, in 1545*geboren, huwde, reeds meer dan dertig
jaren oud zijnde, en verwekte twee dochters, Anna 1584 en
Maria Tesselschade 1594, die beide eene tamelijk geletterde
opvoeding verkregen en later onder de beroemde vrou-
leiddeaad tot de gesch. der nederl. letterk. II. G