Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 le TIJDVAK : 1600—1584.
Ooek ruysschende winden het zwyghen ghebiedt:
Soo moogh dy uw dienaars en willighe slaven,
Die levendigh als dooden legghen begraven,
In uw stomme, stille, blinde dromeryen.
So veel van heur tijdt en leven ontstelen
Als hy gaerne ontberen en u willieh delen ,
Om f ontghaen heur wroeghende fantazyen,
Maer neemt in my niet boven uw recht met liste, enz.»
Toen Coornhert stierf, 1590, was Hooft nog een kind; maar
later werd hij een groot vereerder van dezen wijsgeerigen dichter,
en schreef het volgende bijschrift ter zijner eer:
r'k Ontfing tot Amsterdam, ik gaf ter Gouw mijn' geest,
Wiens strijdt voor zeeden, schrift en vryheyt is geweest.»
Jan van Hout. — Johan van der Does.
Jan van Hout was in veel opzigten een lotgenoot van Coorn-
hert en een dichter in zijn trant. Hij werd 1542 te Leiden geboren,
en in 1564 tot stads-secretaris benoemd. In 1569, als prins- en
hervormingsgezind, van dat ambt ontzet, week hij naar Embden,
en kwam in 1573, gedurende het vermaarde beleg, met de zonen
der vrijheid weder terug. Toen en later schreef hij eenige
krachtige en vaderlandslievende gedichten, bij Bor en Orlers
bewaard , onder anderen op het slechten van het kasteel Vreden-
burg te Utrecht, waarbij hij 2 Mei 1577 als aanschouwer tegen-
woordig was. Daar heet het:
»De kloek' en mannelijke kracht,
Alsins een langen tijd veracht,
Tot onder in de snee versmadelijk gedoken,
Komt naar de sou zijn gulden rat
Gedreven heeft het oude pat
Den voorgestelde tijd, geweldig uitgebroken:
Al is 't dat men het leeuwken nackt,
Van jongs op voet en huislijk maekt,
Zijn leeuwen aert en sal daerom noch niet verflauwen :
Want als men hem ten laatsten tergt,
En tot verstorenisse vergt,
Bruikt hij strax syn gewild, sijn tanden, steert en klauwen.
So gingt met u, 6 stad Utrecht,