Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classiscne tetteeen. j. v. maeblajtl/._17
schoolmuseum
''■"'■^'AiyiSTERDAM
uara,
in den stffijt aldaer gesint.
Yesse nam David, sijn kii|b,
25 Ende sendet den broeders
te siene, hoe dat met hem
ende als David ten heere
ende hi Goliase vernam
den camp bieten , als hi eerst dede,
30 doehte hem grote wonderüchede,
dat daer niemant nam den strijt;
want men seide hem daer ter tijt,
diene verwonne sekerlike,
die coidnc souden maken rike,
35 ende hem sijn dochter gheven.
Doe stont sijn broeder daer beneven ,
die hem hoerde da"er om vraghen,
ende scauten,2) ende wilden verjaghen,
dat hi den strijt niet en name,
40 want hi vruchte sine misquame. 3)
So dat Saul hoerde dat,
dat hem David des camps vermat,
ende deden voer hem eomen echt.
David sprac : Here, ic dijn knecht,
45 ic vechte teghen den Philisteenj
maer die coninc seide: neen ,
du biste al te jone een kint.
David sprac, en twifelt twint;
ic selve, Here, ic dijn garsoen,
50 ic sloeeh den bere ende den lyoen, 4)
daer si mijn vee wilden verbiten;
men sal ons dat niet verwiten ,
dese ombesneden Philisleen,
ic doe hem dat ic dede den tween,
55 Saul dede hem aen sijn amasch.
David, die snel was, ende rasch,
enter wapen niet en conde, 5)
sturtese wt aldaer ter stonde.
Hi nam sinen heerde stoc allene,
i4^d.müs.v.ond,enopv,
1) Gesint, gezonden. 2) Scaiiten, schold, berispte hem. 3) "VrHchte, vreesde;
wijj-atz^z^, tegenspoed, onheil. 4) Lyoen y leeuw. 5) Ter wapen niet en conde ^
het harnas was hem te groot, hij kon er zich niet mede bekleeden en wierp,
liet af.'