Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCH-CLASSISCHE DICHTSCHOOL. 59
tot Lof der Ghevangenisse, daarin spottender mjze optellende al
de negatieve voordeden, die het verlies der vrijheid kan opleve-
ren, wat echter liier en daar tamelijk gezocht is.
Eenige fraaije plaatsen vinden wij in de Medicijn der Sielen,
een stichtehjk leerdicht, eu meer nog in het Recht gehnyh en
misbruyk van Tijdlike have, bijv. de volgende:
»Den dingen recht gcbruyck brengt vrolieheydt en baet
Maer 't misbruyek gheeft schade met schuldige pyne,
De dronckaert zuycht ziekte uyt gezonden wyne:
Want zijn zotheyt en kent haer kracht eynde noch maet.
Daer teghen bruyekt wijsheyt, die des dings aerd verstaet,
Tot gezontheyts lust ook doodelijcke venyne
Gezond treed men veyligh door doornen in de woestyne,
Als een doornige voet pijnliek op pluymen staet.
Grijpt men 'tswaerd by der snee,'tquetst den dwaes in't gevecht;
Maer hy quests sijn vijandt, die 't wijsselijck grijpt by't hecht:
Den vroeden ist al nut, den narren ist al theghen:
Eijckdom en armoe zijn van selfs goed noch boos :
't Hindert al d'onwysen , 't helpt al den den vroeden loos ,
Zoo veel is aen 't Gebruyck of Misbruyek gheleghen.»
Uit het Protest tegen den Slaep moeten wij mede eenige regels
overnemen, zoo als:
//Dus protesteer ick teghens u van desen daghe ;
O tijdtrovende slaep-------— —
Dat ghy in my (dien 't leven gheensms en verdriet)
Van nu af niet meer rechts eyscht noch ghebiedt
Dan de vermoeyde natuer van selfs en behoeft.
Doetse slapen, gapen, fluymen, snorcken en quylen.
Diens verdrietige leven maeekt langhe wylcn ,
Sendt desen uw bode Mankop laet en vro na,
Begraeft die in uw pluymighe fluwynen,
Kerekertse binnen uw duystere gordynen ,
Wtsluytsters van de goudt-blinckende Aurora.
Bant uyt beur woningen de blaffende honden,
De gekroonde voghels, die den dagh verkonden,
En de vlucbtighe vloyen der slapers verdriet;
Siet dat ghy smids ende kuypers, die vroech wercken,
De klinckende kloeken, de zinghende klercken,