Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 le TIJDVAK : 1500—1584,
Narrenschip van Sebastiaen Brant.
Als vertaling van een hekeldicht in populairen en middeleeuwschen
vorm, doch waarvan de zaakrijke inhoud grootendeels aan den
bijbel en de classische schrijvers ontleend is, verdient hier nog in
aanmerking te komen: het Narrenschip van Sebastiaen Brant.
Sebastiaen Brant, zoo heette de dichter van dit Duitsche kunst-
gewrocht, werd in 1458 te Straatsburg geboren, en bekleedde eerst
een leerstoel in de beide regten te Bazel, later onderscheidene
ambten iu zijne vaderstad , 1501. Hoezeer een groot voorstander
van de herleving der oude letteren, was Brant in het allerminste
geen bestrijder der katholieke kerk , maar zocht veeleer de hierarchie
te handhaven. Zijn Narrenschip verscheen verscheidene jaren vóór
de bekende Theses van Luther, te weten in 1494, en werd weldra,
als eene humoristische satire tegen de gebreken van groot en klein,
door geheel Duitschland en alle naburige landen beroemd.
Eene eerste uitgave in onze taal, naar de latijnsche en fransche
overzettingen gevolgd, zag te Parijs ten jare 1500 het licht;
nieuwere cditiën, tusschen 1500 en 1635 uitgegeven, bewijzen
voor den grooten bijval, welken dit allezins geestige werk weleer
genoot; thans is het in ons vaderland bijna vergeten, en kan uit de
vroegere, inderdaad niet zeer gelukkige vertalingen door niemand
naar waarde geschat worden.
4. Hollandsch-Classische Bichtschool.
Birk Volkertsz. Coornhert.
In Holland was Dirk Volkertsz. Coornhert een groot vereerder
der ouden. Hij vertaalde niet alleen Cicero, over de pligten, maar
schreef eene Zedekunde in dien trant. Hij waagde zich tevens aan
eene overzetting der Odyssea, en hoezeer hij deze taak ter halver
wege liet zitten, en in zijne oorspronkelijke poëzij eene zekere
stroefheid behield, toch bleek het aan de voorbeelden, die hij
volgde, en de juistheid van uitdrukking, waarnaar hij streefde, dat
de kunst hem ernst was, en onder zijne behandeling eenige
schreden vooruit moest komen.
Zijne schriftuurlijke sinnespeleu en zelfs zijne liedekens zijn
in rederijkers manier en missen losheid en gratie ; ook het
zangstukjen op zijne echtgenoot is onbevallig, maar niet zonder
gevoel en om de omstandigheid, waarin het geschreven werd,
zeer lezenswaardig.
Hij dichtte het in den kerker, en zong ter zelfder plaatse