Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VLAAMSCH-CLASSISCHE DICHTSCHDOl. 57
Hij tcltse en matse uit hemelsche slot
Doen ghingh hy die aensehouwen.
Hij stortse op sijn wercken al
Op alle vlecsch in 't aertsehe dal,
Die sijn goetheyt versinnen.
Oock schinkt hy se rechtelijck groot en smal,
Die hem met herten beminnen.
<7. B. Houwaert.
Een wakker dichter, in den trant der herleving, bij uitnemend-
lieid classisch en mythologisch, was Jean Baptiste Houwaert,
onder de brusselsche rederijkers reeds behandeld, en hier sleeht-
in herinnering gebragt als een, die'\ bij meer geleerdheid dan de
gewone kamerbroeders, ook in het werktuigelijke der kunst boven
hen uitmuntte.
Uit een zijner uitvoerige dichtwerken , getiteld: P/e^»
ende Lusthof der Maechden, volgen hier eenige regels op het
Ilouwelijck:
«•Men behoort in 't secrete wel t' overlegghen
Een zake daer d'eeuwighe welvaert aen hanckt;
't Is licht te doene 't woort ya te zegghen
Tot die met een woort u trouwe ontfanckt,
Maer als de begheerlijeke liefde verkranckt,
Verlies dy eere, fame, accoort, ghemac
Waerdoor ghy zelden u vrienden bedanct.
En vervloeek de tonghe dat sy 't woort oyt sprack.
Beraet u wel ghy dochters eer ghy voort dat pack
U selven opleght tot uwer onbate,
Want het berou komt altijt te late.
leghehjek kan wel in den borreput springhen;
Maer die 't doet en kan daer niet uyt gheraken,
't Ghelijck ist met maechden en jonghelinghen,
Die lichtveerdich hun houwelijcken maken,
Eick behoort hem op zulcke sware zaken
(Daer men maer eens en mach op beraeyen)
Wel en langhe te bedencken (met korter spraken)
Eer sy 't accorderen tot hunder schaeyen;
Want als yemant metten packe is ghelaeyen.
Moet hy altijt draghen, met swaren quetseure.
En dier in is moeter met deure.»