Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 le TIJDVAK : 1500—1584,
vaii de classisehe oudheid, veii aalden zij eenige meesterwerken
uit de romeinsche letterkunde.
Van Ghistelen bragt de blijspelen van Terentius, de hekel-
dichten van Horatius, de Aenaeis van Virgilius en de Heldinnen-
brieven van Virgilius in het Vlaamsch over, en deed daarmede zijnen
tijdgenooten eene wezentlijke dienst.
Ploreanus was reeds vóór 1555 aan het hoofd der latijnsche
school te Antwerpen geplaatst, en vertaalde toen de Herscheppingen ,
waaraan groote behoefte bestond. Later verdiepte hij zich in de
leer der hervorming, en bekocht dit te Brussel met den dood.
Jan Fruitiers.
Wij hebben Jan Fruitiers hier boven onder de geschiedsclirij-
vers reeds vermeld, doch moeten hem ook als dichter eenigermate
doen kennen. Zijn klaagzang op den watersnood van 1570 is te
zeer beschrijvend, om , uit een poëtisch oogpunt beschouwd, regt
fraai te kunnen heeten; en wat hij verder in versmaat schreef, is
grootendeels vertaald. Evenwel, hij volgde beter modellen dan meu
vóór de herleving en hervorming bezigde, en bragt vele wyse
Sproken van Jesu des Soons Syrach op eene niet onverdienstelijke
wijze, somtijds met smaak en bevalligheid, in het Nederlandsch
over. Men oordeele uit het volgende:
Op de wijse van den XIII Psalm.
Van Godt comt alle wijsheyt goet.
Die stoet altijt in sijn ghemoet.
Wie telt met regt behaghen
De druppen des regens ent sant der vloet
Des tijts seer langhe daghen.
Wie heeft des hemels hoocheyt ront
Het aertrijck breedt oft den afgront
Met sijnder handt ghemeten ?
Gods wijsheyt voor alle dinghen stont,
Wie siet al haer secreten.
Dees eenich alderhoochste Godt,
Schiep met sijns heylich gheests ghebodt,
Dees wijsheit reyn vol houwen 1).
1) Houwen, liefde.