Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VLAAMSCH-CLASSISCHE DICHTSCHDOl. 225
eu een bijbeltekst daaronder; bijv. Prometheus , aan een boom ge-
bonden, wordt door een arend het vleesch van het lijf gescheurd.
Aan den voet der afbeelding leest men Rom.
»Met den blyden suldy u verblyden,
Maer met den bedroefden hebt medelyden.
De dichter voegt daar het volgende bij:
Hier scheurt Jupiters voghel Prometheus herte
Daer hy hangt in 's doots pyne. By dwelc wy leeren
Dat wy den eUendighen nemmermeer sijn smerte
Met schimpich verwijt en sullen vermeeren:
Maer dat wy hem troosten tot allen keeren.
So ons deugt ghebiet, jae Godt en Schriftuere.
Want die den crancken troost in sijn verseeren,
£n die den bedructen bystaet telcker ure,
Sal groot gherekend sijn voor Gods aenschijn puere.
Een ander prentjen, de Raef voorstellende in geleende vederen,
lieeft tot onderschrift:
Ecdes II.
En verheucht u niet op schoone cleeren,
En verheft u oock niet in den dach uwer eere.
De verklaring luidt aldus:
»Waerop verheft hem dese rave (segt my sonder falen)
In een anders pluymen met hoomoedighen schijn?
Eick voghel sal de syne nu weder halen,
En dan siddy (arme rave) sonder pluymen sijn.
Niemant en verhef hem op een anders rijcdom fijn,
Laet elek het syne, oft ghy erijckt oneere.
BHjft dat ghy sijt, weest te vreden met het dijn
' Sy dy wijs, en soeet eens anders nimmermeere.»
Cornelis van Ghistelen en J. Floreanus.
Voorts behooren wij een oogenblik stil te staan bij Cornelis
van Ghistelen en J. Ploreanus , beiden antwerpsche dichters, die
mede het oude spoor verlieten en zich de navolging der Grieken
en Romeinen ten doel stelden.
Voor duizenden , die geen latijn verstonden en toch als kunste-
naars in het tijdvak der herleving eene zekere kennis moesten dragen