Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 Ie tijdvak : 1500—1584.
En metter herten maeet daer u woone:
Peyst hoe schoone hy daer is, weerdigh ghcpresen.
Die hier de hloemkens can cleeden soo schoone ,
Soo dat noyt keyser in synen throne
En was ghecleedt met sulcken coleure.
Verhcught indien geest, niemant en croone. 1)
Singht den Heere nu lofsangh met blyden toone ;
"Want den rijm is wegh, den sneeu is deure ,
Den Mey staet lustelijek in synen fleure :
Wert erghens int 't groene ghesonghen, ghepepen, 2)
Denckt, verbüjt daer deur u natuere
Och hoe schoon moet hy zijn die 't al heeft geschepen ?
Siet ghy sonne en mane daer van ghesichte.
En de sterren dichte aen den hemel staen.
Ten zijn maer Straelen van den eeuwigen lichte:
Dus wilt u ghesichte in 't hoogste slaen;
Peyst om 't licht, daer dese haer licht af ontfaen,
Wiens godlij eke cracht schijnt in der sonnestraelen.
Die alle groeysel doet uyt er eerden gaen.
En met hloemkens heeleet berghen en daden,
Soo dat gheen schilder en sou connen ghemaelen.
So schoonen coleuren oft soo menigerhande:
Dus, redelijcke menschen, hoort mijn verhalen;
Soeck in de creaturen (wilt ghij niet dwalen)
Den schepper, met uwen relijcken verstande;
Want ziet ghy yet schoons te water, te lande,
'tMagh by de schoonheyt des sceppers luttel drepen; 3)
Dus seght oft denckt uyter liefsten brande,
Och hoe schoon moet hy zijn die 'tal heeft geschepen !
Jan Moerman.
Een antwerpsch rederijker, Jan Moerman genaamd', ging mede
een weinig verder dan zijn kunstbroeders , en kwam in 1584 met
De Cleyn Werelt rethorijekelijck uitgesteld ter baan. Zijn oogmerk
was de bevordering van deugd en goede zeden , en daarom legde
hij den lezer, die een Cleyn Werelt is, eenige korte verhalen en
zedelessen voor, hoofdzakelijk aan de classisehe oudheid en fabel-
kunde ontleend, ieder met eene illustratie van Gerardt de Jode
(1) Croone, kreanen , klagen. (2) Ghepepen, door de vogelen gezongen.
(3) Drepen, draden, passen.