Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VLAAMSCH-CLASSISCHE DICHTSCHDOl. 53
Anna Bijns.
Antwerpen. Zij schreef tusschen 1520 eu 1540.
Auna Bijns was begijn te Antwerpen, en schijnt daar een
kinderschool gehouden te hebben tijdens de eerste beweging, door
de hervorming te weeg gebragt. Zij schreef toen Refereinen, iu
rederijkers manier; maar zij is rijker in denkbeelden dan de
meeste zangers van die dagen, en dikwijls vol warmte en gloed,
inzonderheid tegen Luther en de geuzen, die in hare gedichten
met hevigheid bespot en met veel verontwaardiging behandeld
worden. Evenwel, Anna Bijns vindt het niet onnatuurlijk, dat
de ketters de overhand krijgen, want:
»Als de herders dooien,
Dan worden de schapen door de wolven gestolen.»
Een der fraaiste en voor niemand aanstootelijke verzen van
Anna Bijns is het volgende:
Mei-lied
Wilt nu ontwecken doorluchtige sinnen
Doer 's Meys beginnen, set druck besyen;
Eeyn geestelijcke blysehap scherpt nu van binneu
Herte , seden, vinnen, wilt treuren afsnyen ;
Aensiende de creatueren, wilt belyen
Met soeten love de godlijeke macht
Van den schepper , en wilt u in hem verblyen
Van wien alle dingh heeft sijn wesen verpacht.
Het veldeken groene , nu t'ontswaert lacht,
Daer menigherhande vruchten in groeyen,
De cruyden medieinael zijn nu gheacht;
De boomen verblyden ons deur haer dracht
Van groene looverkens, die lustelijck bloeyen;
D'eerde wert vruchtbaer door 's daus besproeyen,
De voghelkens shighen diveersch van strepen.
Dit merekende wilt n te segghen moeyen :
Och hoe schoon moet hy zijn die 't al heeft gheschepen !
Wanneer ghy in 't velt gaet u verluchten
Om wat genuchten te scheppen in desen,
Denct om 'tlant hier boven, vol soeter vruchten,
Daer 't sonder suchten altijt somer sal wesen :
Gaet metter begeerten daer bloemkens lesen