Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PSALMEN eN GODSDIENSTIG GEZANG. 49
Ziehier den eersten Psalm, volgens Marnix:
Be Eerste Psalm.
1 »Welzalig is de man, die in den raet
Vant godloos volck geheelijck niet en gaet.
Noch op den wech der sondaers staet vermeten,
Oft op den stoel der spotters is geseten:
2 Maer heeft alleen lust in des Heeren wet.
En dach end nacht wel neerstich daer op let.
3 Hy slacht een boom, die diep en vaat geplant,
Met wortels breedt aen eenen waterkant,
Sal tsyner tijt met vruchten staen geladen.
End nimmermeer en vallen hem sijn bladen :
Want alle twerck dat hy ter handen treckt,
Wert met geluck end segen overstreekt.
4 Ten loopt also met tgodloos volc niet af,
Maer sijn gelijek onnut end ij del kaf.
Den winden spel, diet gins end weder dry ven,
5 Dies kunnen sy niet staend int ordeel blyven ,
Noch sondaers boos het hooft vertoonen stout,
Daer tvrome volc vry haer vergaring hout.
6 Want Godt is doch der vromen wech bekendt.
Mits hy sijn oog genadig op haer wendt:
Maer tgodloos volck met sijn cromm' omwegen
End rancken slim en wordt doch niet gedegen,
Maer moet vergaen, end in seer korten stondt,
Met sehand end spot verderven in den grondt.»
Alleen de Gereformeerden bedienden zich van Datheens Psalmen ;
de Lutheranen en Mennonieten hadden hun eigen gezangboeken,
en Willem van Haecht, dien wij hier boven reeds ontmoet hebben,
voorzag toen de antwerpsche lutheranen van eene bijzondere psalm-
berijming, in 1579 voor de eerste maal gedrukt.
Volgens deze overzetting luidt Psalm LXII aldus :
De 62 Psalm.
»Mijn siel' is tot Godt stille ,
Die my helpt wt verdriet ,
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DER NEDERL LEITEKK. II. 5