Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
éS 1 TIJDVAK : 1500—1584.
Hen haer spyse gheeft in bequame tyden,
Als sij noot hebben , ende hongher lyden.
So haest als ghy dan hen haer voeder gheeft,
Sy nemen dat, so dat elek daervan leeft:
Als ghy u handt opent, ende hen begnadieht,
Dan werden sy met goederen versadieht.
Maer als ghy van haer u aensicht afwendt,
Soo verschricken sy seer in groot ellendt.
Ghy neemt Heer den aessem, ende sy sterven ,
End werden stof, daer in sy oock verderven.
Ist dat noch eens uwen aessem wtgaet,
Ghy doetse weder leven met der daet,
Soo sy te voor waren in sulcker weerden,
Ende vernieut de ghedaente der eerden.
Dat nu voortaen des Heeren heerlickheyt,
Vast blyve staen tot in der eeuwichheyt;
De Heer wille doch met ghenaed aenmerckeu,
End aensehouwen alle sijn schoone wercken.
De Heer (seg ick) , die als hy d'eerd' aensiet,
Haer doet verschricken dat se van hem vliet.
Die de bergen door 't woordt van hem gesproken,
Haest doet beven, sweeten end seer roocken.
Ick wil den Heere gantsch mijn leven lanek,
Sonder stilswyghen pryzen met lofsanck,
Mijn Godt wil ick, so lang als iek sal lefcn,
Psalmen ghesang end vereeringhe gheven.
Ick bidde hem dat mijn gebedt end woort,
Hem behaghen mach end wesen verhoort,
Twelck so het ghesehiedt, iek wil my verblyden ,
In den Heer mynen Godt aen allen zyden,
D'ongheloovig' end godloose bekendt
Moeten vergaen, end haest nemen een endt.
Wel aen mijn siel den goeden God wilt loven,
De werelt gantsch pryse den Heer hier boven.//
Eerst in 1580 zag de Psalmberijming van Ph. van Marnix van
St. Aldegonde het licht, en kon, hoezeer met veel meer zorg be-
werkt, de Datheensche berijming, die nog een paar eeuwen in
zwang bleef, met geene mogelijkheid verdringen.