Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PSALMEN EN GODSDIENSTIG GEZANG. 47
In holen daer de sonne niet can sehynen, Behelpen hen de hasen end eonynen.
Panze.
Wat sal ick meer segghen ? De mane daer, Maectet ghy om af te deden dat jaer, Der sonnen loop hebt ghy so afghemeten, Dat se haren onderganck steeds can weten. Van der dnysterheyt hebt ghy door u cracht, Seer wijsselick , o Heer, ghemaect den nacht, In welcken yeder dier na sijn begheeren, Hem can roeren end over al gheneeren.
Als dan comen de jonghe leeuwen voort, Wt den holen briesschende seer verstoort, Na eenen roof lopende wel ghemoedet, Dat aes gheeft ghy hen, die alle dinek voedet. Soo haest als de sonne daer na opstaet, Een yeder van hen in sijn ruste gaet. Daer se blyven tot den nacht sonder sorghen, End rusten ghemachelick int verborghen.
Als dan gaet de menseh wt sonder ghevaer , Om te volbrenghen synen arbeydt swaer, Om 't ackerwerck, daer met hy is beladen, Te doen van smorgens vroech tot t'savens spade. 0 Godt, hoe heerlick end hoe wonderbaer, Zijn uwe ^onderwercken verr' end naer' ? Hoe wijsselick doet ghy doch alle saken ? Alle creaturen u goetheyt smaken.
Wie can wtspreken tot eenigher tijdt, De dieren, die hen roeren int meyr wijdt 'r' De groote visschen raet de cleyne pleghen, Daer in te swemmen, end hen te beweghen; Daer varen de schepen niet sonder noot, De walvisschen, die schricklick zijn end groot, Die ghy o Heere hebt ghemaect om velen, Siet men alsins in de wateren spelen.
Alle dieren comen Heer tot u vry, Sij sien op u, end verwachten dat ghy,