Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PSALMEN EN GODSDIENSTIG GEZANG. 45
van Lukas D'Heere (zie hier boven bladz. 36), eerst in 1566 gereed,
cn moest toen achterstaan voor de Psalmen van Baiheen , naar
het Franseh van Clement Marot, mede in dit jaar verschenen.
Een dezer harpgezangen laten -wij hier volgen;
Ben 104 F salm,
A-Wel aen mijn ziel ghy moet Godt prysen seer,
Och hoe groot end hoe heerlick is nu Heer ,
Uwe goedheyt over al w^tghebreydet,
Ghy zijt met heerlickheyt end eer becleydet,
Ghy zijt met claerheyt gantschelick bedect,
Als waer een cleedt voer u wtgestrekt:
Tot een tente hebt ghy des hemels throone,
Dien ghy wtspant als een gordyne schoone.
Ghy welft uwe camers met water reen ,
De woleken zijn uwe waghens niet deen :
De winden, dryvende na u behaghen ,
Trecken met haer vleughelen uwen waghen,
Yan den winden, die licht zijn ende snel,
Maect ghy uwe posten end boden wel:
Vyer end' tempeest zijn de_ dienaers bequaeme.
Uwer gherechticheyt alle te same.
Ghy hebt d'eerd' in haren pas vast int rondt
Onbeweeglick end ordentlick ghegrondt,
So dat se niet beweecht can zijn ter zyden,
Maer blijft stedes vast staende fallen tyden.
Te voren was dat gantsch eerdtrijcke breedt,
Overghedect als met een seer schoon cleedt,
Door twater, twelek daer over is gedreven,
Boven de berghen, die hooch zijn verheven.
Maer so haest als ghy die aenspraect seer straf,.
Sy zijn ghevloden end gheloopen af.
End voor de stem uwes donders seer erachtich
Zijn sy tsamen gheweken. Heer almachtich.
De berghen, die seer hooch verheven zijn.
End de diepe dalen, schoon, groen end fijn,
Zijn tot den plaetsen haestlick voortghevaren ^
Die hen van u voortijts bereydet waren.