Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 le TIJDVAK : 1500—1584,
Die men altijt moet loven,
En heeftet niet begheert.
Seer ehristeliok was gedreven
Mijn prineelick ghemoet;
Standvastieh is gebleven
Mijn hert in teghenspoet.
Den Heer heb ick ghebeden
Van mynes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen oircont.
Oorlof mijn armen schapen,
Die zijt in grooten noit,
II herder zal niet slapen,
Al zijt ghy nu verstroit
Tot Godt wilt u begheven.
Zijn heylsaem woort neemt aen,
Als vrome christen leven
'T sal hier haest zijn ghedaen.
Voor Godt wil ick belyden
En zyner groote macht,
Dat ick tot geenen tyden
Den koninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoogster Majesteyt,
Heb moeten obediëren
In der gherechticheyt.//
2. Psalmen en Godsdienstige Gezangen.
Aanvankelijk bediende men zich van de oude middeleeuwsehe
vertalingen; doch reeds zeer spoedig werden deze door de Psal-
men van Johannes Bugenhagen, naar het Duitsch van Martinus
Bucerus , verdrongen, 1526.
Nog meer opgang maakten toen de zoogenaamde »Soa^sr&ffetes,
1540, eene psalmberijming met keizerlijke vergunning, maar die
voor kerkelijk gebruik ongeschikt was, en eerlang door eene betere
overzetting van Joh. Utenhove gevolgd werd. Deze overzetting,
reeds vroeger bij gedeelten uitgegeven , kwam, evenals de Psalmen