Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KEDERIJKEKS EN VOLKSZANGEBÜ. 43
Als David moeste vluchten Voor Saül den tyran, Soo heb iek moeten suchten Met menigh edelman; Maer Godt heeft hem verheven, Verlost wt aller noot. Een koninckrijk ghegheven In Israël seer groot.
Nae 'tsuer zal ick ontfangen Van Godt mijn Heer, dat soet; Daer na zoo doet verlanghen; Mijn vorstelyck ghemoet. Dat is, dat iek mach sterven Met eeren in het velt. Een eewigh rijck verwerven. Als een getrouwen helt.
Niet doet my meer erbarmen In mynen wederspoet. Dan dat men siet verarmen Des koninoks landen goet. Dat u de Spaengiaerts creneken, 0, edel Neerlandt soet, Als iek daer aen gedencke, Mijn edel hart dat bloedt.
Als eenen prins, opgheseten, Met myues heires kracht, Van den tyran vermeten Heb ick den slach verwacht. Die, by Maestricht begraven, Bevreesden mijn gewelt; Mijn ruyters sach men draven Seer moedich in het velt.
Soo het den wil des Heeren Op die tijt had gheweest. Had iek wel willen keeren, Van u dit zwaer tempeest: Maer de Heer van hier boven-,, Die alle dinck regeert.