Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 le TIJDVAK : 1500—1584,
Godt zal u niet verlaaten,
Al zijt ghy nu bezwaert,
Die vroom begeert te leven,
Bidt Godt, nacht ende dach.
Dat hy my kracht wil geven ,
Dat ick u helpen magh.
Lijf en goet al te zamen
Heb iek u niet verschoont.
Mijn broeders, hoogh van namen.
Hebbent u oock vertoont.
Graef Adolff is gebleven
In Vrieslandt in den slach.
Zijn ziel in 't eeuwig leven
Verwacht den jongstten dach.
Edel en hoogh geboren.
Van keyserlicken stam,
Een vorst des rijcks verkoren,
Als een vroom christen man.
Voor Godes woort ghepresen.
Heb ick, vry, oversaecht,
Als een helt sonder vreesen,
Mijn edel bloet gewaeeht.
Mijn schilt ende betrouwen,
Zijt ghy, o Godt, mijn Heer!
Op u soo wil ick bouwen,
Verlaet my nemmermeer;
Dat ick doch vroom magh blyven,
U dienaer t'aller stondt,
Die tyranny verdryven,
Die mijn herte doorwondt.
Van al die mijn bezwaren.
En mijn vervolgers zijn.
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn.
Dat zy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.