Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEDEKIJKERS EN VOLKSZANGERS. 41
van Rhetorijcke, veel degelijker en leerzamer dan het boekjen
van Matthijs de Castelein.
Volkszangers.
Geuzen Lietboek.
Over het geheel genomen was onze natie, gelijk alle volken van
duitsehen stam, bijzonder zanglievend. Zij zong veel kunstmatiger
dan men mi denken zou, inzonderheid straatliederen, die wel
eens oneerbaar van woorden, zeldzaam onbevallig van voizen waren.
Sehier alle dagelijksehe gebeurtenissen kwamen in den vorm van
TAedekens ter kennis der burgerij. Belangrijke voorvallen, tot de
gesehiedenis behoorende, werden mede voor het volk bezongen.
Verscheidene zangstukjens uit dit tijdvak hebben derhalve eeu
historisch belang, en stellen ons de bedrijven der menschen meer
aanschouwehjk voor den geest. Er zijn daar verzamelingen vau
gemaakt, waaronder eene het Geuzen Lietboek genaamd wordt, be-
vattende een rijmpjen op elk feit, onze groote worsteling betreffende.
Het beroemdste maar toch bij velen niet goed gekende "Wilhelmus
lied (zie ons Kort Begrip der Algem. Gesch. van het Vaderland), is
een der belangrijkste stukken uit dien bundel, en wordt aan Marnix
van St. Aldegonde toegeschreven. Wij laten het hier volgen;
«Wilhelmus van Nassouwe
Ben iek vau dnytschen bloedt.
Het vaderland getrouwe
BHjf iek tot in den doedt. ^
Een prinee van Oraengien
Ben iek vry onverveert,
Den koninek van Hispaengnien
Heb iek altijt ghe-eert.
In Godes vrees te leven
Heb iek altijdt betracht,
Daerom ben iek verdreven,
Om landt en luyd' ghebracht;
Maer Godt zal my regeren
Als een goet instrument.
Dat iek magh weder-keeren
In mijnen regiment.
Lijdt u mijn ondersaten.
Die oprecht zijt van aert.