Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CLASSISChE LETTErEN. J. V. »1AERLANT. 15
Doe soudea si doen haer offerhande,
daer brochte Cayu sijn archste coren,l)
ende Abel brochle Gode te voren
van sinen scape 't beste lam.
10 Omdat die ghifte Gode bequam, 2)
quam 't fier van Gode onder sijn bande
ende verteerde sijn offerhande.
Maer Cayn ghevielt niet also,
dus was hi droevich ende onvro,
15 ende leide sinen broeder Abelle 3)
laghe, heymelic, alse die felle, 4)
ende gaf hem den raet
dat hineS) best te doet slaet
met ere ezels kake.
20 Doen gheviel die sake,
aldaer hine doe vermoerde.
Doe sprac God 6) tot hem dese woerde:
Cayn, waer is Abel dijn broeder ?
Niet, in dien God en was vroeder 7)
25 tc weten waer hi was ghevaren ,
ende oec wiste hi die mort twaren.
Maer Cayn wilde als een quaet 8)
decken sine vule mordaet,9)
ende sprac: fhine wiste niet van den broeder,
30 Bin ic,// sprac hi, //van hem hoeder?//'
Mettien onse Here tot hem saghet:
Sijn bloet, dat op die aerde laghet,
roept wrake daer op mi;
vermaledijt 10) bistu bedi,
35 vluchtich ende ongestade na desen
saltu op ter aerden wesen.//
Cayn, die in wanhopen vel,
sprac: //nu weet ie harde 11) wel
1) Arclisie coren, slechtste koorn. 2) Bequam, welgevallig was. 3) Aheüe y
vierde naamval van Abel. Merk op, dat eigen namen als gemeene z. st. naamw.
verbogen werden. 4) felle ^ de booze, de duivel, doorgaans deviant, h) Hine,
hij, hem; let op dit ne, als achtervoeging van het pers. voom.w; ook op
en en ne y als ontkénning. 6) Alleen eigen namen, zooals God, David ^ enz.
hebben de d tot sluitletter. 7) Vroeder, van vroed, wijs, verstandig, bekend;
derhalve: niet, alsol God onbekend was, enz. 8) Quaeó, boosaard. 9) 3Iordaet,
moord. 10) Vermaledijt y van het Lat. male dicere t\cïvloekt, II) Harde, zeer.