Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 le TIJDVAK : 1500—1584,
Vóór dat dit psalmboek ondernomen werd en in Antwerpen te pas
kwam, moest er een strijd gestreden worden, waarvan liet groote
rederijkers-feest van 1561 reeds de voorbode was.
Brussel.
Joh. Bapt. Uouwaert.
Het belangrijkste tijdperk der brusselsebe kamers valt in de
jaren der onlnsten, en eindigt met de overgave der stad, 1585.
Destijds bloeide Joh. Bapt. Houwaert, raad en rekenmeester van
Braband, en een groot voorstander van de beoefening der onden.
Hij ijverde tevens voor vrijheid van godsdienst, en diende de
volkspartij, die Willem I tot ruwaard verhief. Bij 's prinsen
inkomst te Brussel bestuurde Houwaert de feestehjkheden. De
rederijkers van Aen Boek vertoonden toen: Moses of de Verlossing
van Egypte; die van den Korenbloem betoogden: Hoe dat Joseph
geroepen werd tot het Staetshestuur, (sa. Marien Kransken
hadden dezelfde bedoeling, en verklaarden der gemeente: Hoe dat
David den reus Goliath versloeg.
Een jaar later gold het de blijde inkomst van Matthias eu de
benoeming van Willem I tot algemeen stedehouder des aartshertogs.
Houwaert en het Marien Kransken kwamen daar andermaal aan
te pas, en gaven de volgende tooneelvertooningen, vooreerst://of
het landt naer het oordeel van een geestelijk personaedjen door Matthias
kan gered worden; voorts: Hoe dat Minos uit Alexander, Han-
nibal en Scipio, den laetsten als de deugdzaemste verkoos.
Houwaert beschreef beide deze feestvieringen, en bragt vervol-
gens de beroemde Oratie door Marnix van St. Aldegonde, voor
de duitsche rijksvorsten te Worms gehouden, in vlaamsche be-
rijming over.
Tot verdediging van Brussel opgeroepen, was Houwaert onge-
meen werkzaam en ijverig: hij bestuurde de fortificatiën, deed zijne
ronden en wachten , en schreef ondanks , het rumoer der wapenen,
een gelegenheidsstuk op de toenmalige onderdrukking van het vader-
land: Milenus Klachte. Onder dezelfde omstandigheden verscheen
Annius en Lucius, een rederijkerskamerspel; voorts over de ge-
beurtenissen van den dag : Die Clachte ende Troost van Belgica, en
een zedespiegel voor het vrouwelijk geslacht, getiteld: Begasydes
Plein en Lusthof der Maeehden, leerdicht in 16 boeken.
Ter zelfder tijd inventeerde Houwaert drie soortgelijke werken,
als: 1. De vier Wtente van den doot, 2. Den generalen Loop der
Wereld, 3. Paranesis Politica of Politysche Onderwysinghe, Aie