Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEKIJKERS ES VOLKSZANGERS. 37
Brugge.
Com. Everart. — Edewaert de Bhene.
Te Brugge voerde Comelis Everart den toon, en was overvrueht-
baar in ebatementen en spelen van sinne, die enkele malen wel
eens naar ketterij riekten, en doorgaans plat en grof bewerkt
waren.
Een volgend faetoor te Brugge was Edewaert de Uliene, een
zeer levenslustige en snaaksehe broeder, van wien geene tooneel-
stukken, maar een Testament Bhetoricael en de langen Adieu
voorhanden zijn.
Verscheidene Vlaamsche Kamers.
Uit het Testament Bhetoricael van Edewaert de Dhene leert
men veel brugsehe rederijkers, en uit de feestbesehrijvingen van
Gent en Oudenaarde verscheidene vlaamsche kamers kennen; doch
wij kunnen er in dit overzigt niet langer bij verwijlen.
Antwerpen,
Pieter Schuddematte. — Pieter van Biest.
Onder de antwerpsche rederijkers waren die van de Violieren de
voornaamste. In 1539 gedroegen deze kunstliefhebbers zich tamelijk
rustig, en zelfs later waren zij nog geruimen tijd zeer classisch v6dr
dat zij ten volle kettersch werden. Naar Pieter Schuddematte, die
om eene aardigheid tegen de Minderbroeders in 1547 gehangen
werd, kan men den geest der overige kamerleden niet beoordeelen.
De meerderheid was veel te onnoozel, om oproerig te zijn. Zij speelden
den Eomulus van Pieter van Diest, een woelig stuk wel is waar,
doch meteen bevredigend slot. Bij'skonings voorloopige huldiging
in 1549, bij Z. M. komst aan de regering, en kort daarna bij
het bestand met Frankrijk gesloten, lieten de rederijkers van
Antwerpen het aan geene feesten en tooneelspeleu ontbreken;
maar nu begonnen de geloofsvervolgingen meer en meer toe te
nemen, en verzwakten den eerbied voor alles, wat van de kerk en
de regering uitging.
Men vertoonde toen een Present van Jonste, Vrientschap en Trouwe,
en dat present was een Bijbel. Willem van Haecht dramatiseerde
intusschen de Handelingen der Apostelen, schreef Lamentatien over
het Misbruik ende Onverstandt, die teghen Gods woordt geuseert ende
geleert worden, ging tot de augusburgsche confessie over en ver-
vaardigde een eerste luthersch Psalmboek in het Nederlandsch, 1579.
LEIDDRAAD TOT DE GESCII. DER NEDERL, LETTEKK. II. 4