Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 le TIJDVAK : 1500—1584,
wilt ghi ooc geern sterven als eeu Christen mensche? Antw. Ja ic.
Vrage. Ghi verloochent alle ketterie. Antw. Ja ic. Vrage. Dat is
goet. Daerenboven ist n ooc leet dat ghy gedwaelt hebt. Antw.
Ic heb voormaels wel ghedwaelt, dat is my leet, maer dit en is
gheen dwalen, maer de rechte wech, ende ie blyve by Godt.
Als sy nu dit gesproken hadde, doen ginc de hencker toe om
liaer te verworgen, ende als sy dat gevoelde, sloech sy haer
oogen neder ende hupsch toe, als oft sy in eenen slaep gevallen
waer, ende heeft den geest gegeven, den twintichsten dach
Novembris. Anno 1527.
Een LiedeJcen van Jf eynhen Clues, na de wyse:
Het was een Joden dochter.
De Heer moet zijn geprezen
Yan zijn goedertierenheyt,
Dat hy altijt wil wesen
By die nieu zijn verresen
En hebben tquaet afgeleyt.
Dit raag men claerlijck sporen
Aen de vrouwe Weyuken Claes,
Wt Godt zijnde geboren,
Wiens woort sy had vercoren
Tot haerder troost en solaes.
Gevaen liet men haer bringen
In den Haech voor d'Overheyt,
Met vragen sy haer aengingen ,
Of sy bleef by de dingen,
Die sy voor heen had geseyt.
Tgeen dat ick heb gesproken
Blijf ick vast by, heeft zy verclaert,
Sy mochten tvier wel stoocken
Om branden ende roocken ,
Sy was daer niet voer vervaert.
Een wasser, die daer taelde,
Vraechde noch vant sacrament;
Daer op Weynken verhaelde:
Dat meel was, dat men maelde,
En t broedt eenen duyvel blent.
Hy seyde: Ghy moet sterven ,
Ist saeck dat ghy hier by blijft.
Maer om t llijck Gods te erven