Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 Ie tijdvak : 1500—1584.
Item den 3 meertc doen trook ooninck Philippus van Antwerpen
naer Brussel, als hy die feeste van den gulden vliese daer zeer
eosteUjek ende triumphantehjok gehouden heeft gehadt ende veel
heeren van der stadt Ridder geslagen.//
Toen Haarlem nog pal stond, gaf reeds N. van Eooswijk een
Kort en Waerachtig Verhael van het merkwaardig beleg.
Jan Pruitiers, requestmcester van den prins van Oranje, wachtte
het ontzet van Leiden af en schreef toen de Strenge Belegeringhe
en Wonderdadige Verlossing. Pruitiers was tevens dichter, en zal als
zoodanig nader vermeld worden.
Middelerwijl werden de Gedenkwaerdige dingen dier in den
Nederlandische provinciën van Vrieslant, Overijssel, Ommelanden,
Drenthe, Grueningen, enz. waren voorgevallen, in den vorm van
Mcmoriën beschreven door zekeren Reinico of Rienk Presinga,
omstreeks 1595 als burgemeester van Praneker overleden.
Martelaarsloeken.
Adrianus Cornelis Ilaemstede. Het Offer des Heeren.
Schier alle belangrijke personen, en zeker de meest treffende
gebeurteniisen van den dag, werden van tijd tot tijd het onderwerp
eener min of meer uitvoerige monographie, onder welke soort
At zoop^m.d.'mAs, Mbrtelaarsboeken eene voorname plaats bekleeden,
als bevattende de bloedige geschiedenis van zoo velen, die in ons
vaderland voor het geloof geleden hebben en dagelijks ter dood gingen.
Een eerste martelaarsboek gaf Adrianus Cornelis Haemstede,
1559, destijds predikant te Antwerpen en een der 21 leeraars,
die met groot gevaar van hun leven de hervorming verkondigden.
Kaast dit martelaarsboek, dat meu het gereformeerde noemt,
plaatste zich in 1562 Het Offer des Heeren, zijnde de oudste
verzameling van dien aard, betreffende de vervolging der Doops-
gezinden. Zij bestaat uit de levensbeschrijving van eenigen om het
geloof ter dood gebragt, wordende elke biographie door een
liedeken besloten , bijvoorb.
Een Belydinghe van een vrouwe genoemt Weynken Claes dochter
van Monickendam, weduwe zijnde, dewelcke in den Hage
gedoot ende verhrant is. Anno 1527.
//Op den ISen dach Novembris so is Weynken Claes dochter
in den Hage gevangen gebrocht van tslot te Woerden, ende de
graef van Hoochstraten, stadthouder in Hollant is daer gecomen