Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOEIE- EN POLITISCHE SCHRIJVEKS. 37
ende gevoedert met costelijcke pellerije, al wit met swerte pleeken.
Aldus quamen sy hooren die vesperen in de hoogen choor.
Item tsanderdaechs voor noene quamen sy aldus weder ter
kercken hoorende die hoomisse, ende deden daer die solemniteyt
van het geven des gulden vlies. Dit gedaen sijnde ende vuytter
kercken eommende, saeyde die heraut al nieuw geit, ende goudt
ende silver, aen beyde syden, aldaer rydende van vuytter kereke
tot by de munte; ende daer wirt een ballie geseth van sperren,
daer die beeren al tusschen reden, van de kereke tot Sinte
Michiels toe.
Item opten selven dach tsachtcmoens, doen quamen die beeren
metten coninck weder ter kercken, ende waeren doen al geeleedt
int swert laken, ende oock die rol-cappruynen waren swert; ende
hoerden alsoo die vigiliën.
Item sdonderdaeehs voor den noene quamen sy oock int swert
ter kereke , hoerende die sielmisse ; doen werden sy daer al ge-
roepen om te comen ter offeranden met haer keerssen; maer daer
wasser 3 affgestorven sint dat de keyzer Carolus die leste toeysoen
gegeven hadde; ende voer dese besondert oflerde teleken den
oppersten herault; ende doen blies men elek van dyen sijn keers
vuyt, seggende: trépassé, dat is: hy is doot oft gestorven; ende
men settense weder op dien gulden boom. Maer die daer noch
leefden ende daer nyet en waren, daer offerde een ander heere
van den oorden voor hem. Dit was zeer triumphantelijck om sien,
want den bisschop van Vujtterecht dede den iersten dach de
misse, maer den 2e dach die suffragaen van Camerijcke ende den
3e dach de bisschop van Dornick.
Item 'sdonderdaeehs sachtcrnoens, doen quamen al die beeren
weder ter kercken, ende waeren al geeleedt iu wit sattijn, sonder
die rol-cappruynen ende hoyen, want die waeren al root als die
eerste reyse; ende op die lange mantels waren sy al gegordt als
voore; ende doen hoorden sy weder die vespere; maer svrydaechs
morgens quamen sy aldus weder ter kercken ende hoorden de
misse van den Heyligen Geest; ende daer mede voleyndcn sy die
feest van den gulden vliese tot Antwerpen. Ende het cruyswerk
van onser L. V. kereke was behangen met costelijcke goude ende
syde tappisserije, inhoudende die battalie van die stadt van Thunis;
maer in de beuck van den kercken hingen rontsomme oude coste-
lijcke tappyten van den gulden vliese, zeer constich gewcrekt,
ende van Thunis 11 oft 12, stucken, die zeer costelijck waren; ende
den choor was al rontsomme met root carmosijn fluweel ende
gouden laeken behangen.