Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
niSTOBIE- EN POLITISCHE SCHRIJYEBS. 25
In desen tiden als in den jaer ons Heren CIO, ende XXXIX
op die kaiende van Januario, die grootmoedige Grave Dirk,
die pelgrim van Jhernsalem was, stierf, ende wert begraven te
Egmonde in 't elooster by sinen over oude vader, die al sijn
daghen oerloeehde ende beriehte 1) Hollant eraehtelike XXXIII
jaer. Othildis sijn wijf, die gravinne, na haers maus doot is sy
weder gevaren in Zassen, ende stierf op die YII kaiende van
Julius, endeis daer eerUe begraven.*
2''. tfBe Gheselbroeders.
In dien tiden als in den jaer ons Heren CID, CCC. XLIY.
geseiede een Sonderlinge wonder, want daer quam een volc, dat
niemant en conste die waerheyt vernemen, wie si waren, of in
wat lande, dat sy 'teerst begonsten, ende sonder oerlof des paus
ende der heyliger kercken. Dese luden nayden erucen op hoer
hoeden ende cleder, namen bedevaert ane, die duerde XXXIII
daghe. Dese ginghen mit erucen ende mit vanen ende songhen
lofsane Gode ende onser Yruuwen, ende elkes daghes ontdeden
si hoer twee warf, sonder horen hoet; hoer eaproen, behilde si
aen ende hoer broec, ende beneden scorten si een linnen deet om
hem, dat was lanc van den navel ter aerden toe, ende daer boven
bleven si al naect ende sloegen hem mit gheseien, so dat si seer
bloeden, ende songen dan :
Nu slaet u seer, door Christus eer.
Door üod so laet die sonden meer.
Ende als si hem ghegheselt hadden, so ginghen si voort in een
ander kereke ende ginghen hem gheseien, ende nergent sliepen si
den enen nacht, daer si den anderen geslapen hadden. Ende veel
luden, die dat saghen worden beroert mit grooten berouwe van
hare sonden, ende namen die bedevaert mede aen, leken, klerken,
papen, monieken, ende ooc sommige bisscoppen. Mer die priesters
waren en gheselden hem niet openbaerliken. Hier of gescieden vele
dogheden; want dese gheselbroeders maecten veel soenen van
dootslagen of van striden, ende vau menighen swaren veten, die
te voren niemant besoenen mochte. Dese gheselbroeders sloegen
die joden doot, waer dat si se vonden, die niet kersten wesen
wouden, ende waenden daer Gode lieve mede te doen, dat nochtan
in onser wet verboden is. Ende want daer veel erroers in geschiede,
so verboet die paus, dat men dat niet meer doen en soude.
1) Berichte, berechte, bestuurde.
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DER NEDERL. LETTERK. IL