Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische en romant. eigting. 13
ten der ouden als heidenseh verboden bleven, mogt nogtans het
bruikbare in de voortbrengselen der oudheid worden opgezocht
en overgenomen.
Dit ernstig gedeelte onzer letterkunde noemen wij de Classisehe
Eigting. — Anders en in het algemeen verstaat men onder classiscli
het meest voortreffelijke in de litteratuur der ouden, of wel het-
geen in navolging daarvan bij de nieuweren werd voortgebragt.
De Nederlandsche classiehe poëzij der middeleeuwen brengen wij
tot de volgende onderdeelen:
a. Leerdichters.
b. Naamlooze leerdichten.
e. Liederen.
Het meer aangename, soms ook meer dichterlijk gedeelte vertaalde
men doorgaans uil het Transch, Ie Roman WaUon, en heeft
daaraan den naam van Romantische Rigting te danken.
De Romantische poëzij , in dit tijdvak, heeft:
a. Epische gedichten.
b. Tooneelpoëzij en Rederijkerij.
c. Mengeldicht.
d. Liederen.
CLASSISOHE LEITEKEN.
a. Leerdichters.
Jacob van Maerlanf.
In de classisehe rigting staat Jacob van Maerlant bovenaan,
deels als de oudste der eenigzins meer bekende dichters, deels
omdat hij onder zijne tijdgenooten zeer beroemd was, cn meer
dan anderen in het Nederlandsch geschreven heeft.
Hij schijnt in 1335 te Damme in Vlaanderen geboren te zijn;
doch hij werd koster in het hollandsche dorpjen Maerlant, thans
een gedeelte der stad Briclle. Daar bleef hij vele jaren, en
stelde er zijne meeste werken te zamen. Later, verkreeg de vader
der dietsche dichtkunst, zooals hij weldra genoemd werd, eene
andere ambtsbetrekking in zijne vermoedelijke geboorteplaats. Hij
stierf ten jare 1300, en ligt te Damme begraven.
Troijaensche Oorlog. Koning Alexanders Yeesten. 1)
Voor zoQver ons bekend is , was Maerlants eerste werk eene
1) Yeesten, of Geesten, van het Latijn gesta, daden.
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DEK XEDERL, LEIIERK,