Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
li Ie tijdvak: 1500—1584.
onwelvoegelijke taal op den preekstoel bragt, maar, met al zijne
grofheid, toch bezield was , en duizenden van toehoorders voor de
katholieke kerk behield. Zijne sermoenen predikte hij in het vuur
der hoogste verontwaardiging als franeiskaner monnik te Brugge, —
ongetwijfeld voor geen ander publiek dan den grooten hoop, en
met het bepaalde doel, om de daden der geuzen in een verachte-
lijk daglicht te plaatsen; derhalve zoo heftig, zoo vurig en tevens
zoo plat mogelijk, eene taak , die hij in 1566 met den beeldestorm
begon , en zoo lang voortzette, totdat Ryhove zich meester maakte
van de stad en den geliefden redenaar het spreken verbood.
Buncanus. Jan Coens. Joh. Davids.
Onder de bestrijders der hervorming verdienen nog Duncanus
en Jan Coens van Hal herdacht te worden ; zij schreven ieder
eene Confutatie van den Aldegondischen Bijenkorf, waarin echter
al het geestige van den aanvaller ontbrak. Eenige jaren later
waagde Johannes Davids van Kortrijk zich aan hetzelfde onder-
werp, en stelde, tegen over het satirische boek van Marnix, een
Christehjken Bijenkorf, zonder honig en zonder geur of smaak.
Wat Johannes Davids, ofschoon een der beste en vruchtbaarste
schrijvers zijner partij, verder voortbragt, is slechts flaauwe
rijmelarij en onbeduidend proza.
3. Beghgeleerden, Wis- en Natuurkundigen.
Phil. Wielant, Melchior Winhoff en Joost de Damhotidere.
Wij hebben hier boven reeds opgemerkt, dat de wetenschappen
voortdurend in het Latijn behandeld werden. Uit het weinige,
dat wij hier aanteekenen, moet derhalve geen gevolg worden
getrokken tot den stand der regtsgeleerdheid, wis- en natuur-
kunde van 1500—1584. Immers, wij vermelden alleen zulke
schrijvers, die zich van de landtaal bediend hebben.
Deze waren met betrekking tot de regten: Philips Wielant,
Melchior Winhotf en Joost de Damhoudere. De eerste stierf 1519,
en had den grond gelegd tot eene wetenschappelijke behandeling
der vlaamsche leen- en burgerlijke regten. De tweede gaf in 1559
een Averissels Landrecht in het licht, en de derde, in 1507 te
Brugge geboren, vertaalde uit zijn eigen Latijn een zeer nuttig
handboek , getiteld: Pract'jcke in Criminele en Burgerlicke Saecken ;
het eerste in het Ylaamsch, 1555 , het laatste in het Fransch,
1572, waarna vervolgens eene hollandsche u,itgave vervaardigd