Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSGEEREN. GODGELEERDEN. 11
Katholieke tegenstand.
Be Bisschoppen. Willem Lindanus.
De protestanten gingen dagelijks vooruit; hunne letterkunde
ontwikkelde zich in de scholen der herleving, en hunue bijbels
werden met duizenden verkocht. Hoezeer onderling volstrekt niet
eensgezind, waren zij toch allen, door het levendmakend beginsel
van vrij onderzoek bezield, met de kerk van Rome in strijd,
en telden de verlichtste mannen van het vaderland onder hunne
schitterende banieren.
"VVat zeer opmerkelijk is: geen enkel schrijver van eenig talent
nam het in de Nederlanden voor de katholieke godsdienst op. De
bisschoppen bevorderden de uitgaven van enkele stichtelijke boeken,
doch die in geest en strekking te veel verouderd waren om goed
te kunnen doen. Een Wijngaert van St. Franciscus, een Funda-
ment der Jonghens, Be gouden Kroon van Maria, eenige vertalingen
van St. Bernardus en öt. Bonaventura, en zelfs eene Navolghinge
Christi door Thomas a Kempis, waren zwakke dammen tegen dezen
magtigen vloed, die zelfs geen inquisitie, geen Alva en geen
Requesens ontzag.
"Willem Lindanus, bisschop van Roermond, deed wat hij kon, en
gaf het volk eene berijmde Catechismus en een Oorsprong der Lutherij;
maar zijne ambtgenooten lieten weinig van zich hooren, stierven
weg of zochten een goed heenkomen.
Franciskaners en Bominikaners.
De Franciskaners en Dominikaners hielden zich van alle katho-
lieken doorgaans het best; zij waren innig aan den heiligen
stoel verbonden , en hadden voor het minst genomen veel moed.
Zij hielpen de inquisiteurs, en bragten menigeen aan den brand-
stapel of op het schavot. "Waar de geuzen triumfeerden, hielden
zij doorgaans het langste stand, en, waar het kruis weder kon
opgeheven worden, waren zij altijd de eersten om het te komen
planten. Op hunne litterarische vormen viel nogtans niet te roemen,
en zij, die eenmaal zoo geliefd waren bij het volk, deelden einde-
lijk in den haat van iedereen.
Cornelis Adriaensen.
Bordrecht 1521. Brugge 1581.
In het midden van den strijd tusschen roomschen en onroomschen
leefde Cornelis Adriaensen , doorgaans broer Cornelis genoemd,
een man, die wel is waar eene uiterst onbeschaafde en daarbij
leiddraad tot de gesch. d. nederl. letterk. II. 2