Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 Ie TIJDVAK : 1500—1584.
van Herodianus, voorts nog Vijfligh Lustige Historiën of Nieuwig-
heden Johunnis Boccaiii. Ue hier bedoelde verzameling of zoo-
genoemde Opera Omnia van Coornhert bestaat in drie deelen
folio, Amsterdam, 1630.
Coornhert was eeu godsdienstig man, maar godsdienstig zoo
als Willem 1, niet zoo als Datheen. Hij onderscheidde zich
* overigens door vastheid van karakter, vlugheid van oordeel,
juistheid van uitdrukking en vrolijkheid van omgang. Volgens
Jimius had hij een goddelijk verstand; zeer zeker was hij een
ongemeen mensch , een man, die waarheid zocht, de deugd lief
had, en zijne medcmenschen beminde als zich zeiven.
Hij stierf 1590.
Bernardus Arnoldi (ilityskens). Arent Cornelisz.
Onder de predikanten van de eerste helft der 16e eeuw stoud
de reeds genoemde Datheen met Dc Lenus en Maarten Micron boven
aan. Voorts doen zich eene menigte protestantsche leeraars op,
als geestelijken uit de katholieke kerk overgekomen of wel burger-
lieden, die het werk der evangelieprediking met veel geestdrift ter
hand namen. Van weinige is ecnigen kanselarbeid bewaard ge-
bleven. Evenwel, men heeft nog de Passie tan ons H. Jesu Christi
in Seven Sermonen van den lutherschen predikant Bernardus
Arnoldi (Muyskcns) en de lijkrede op Willem I, door een der
delftsche gereformeerde leeraars, genaamd Arent Cornelisz.
Huihert Buifhtis.
Botterdam 1531 — Vtrecht 1581.
Ondcr de uitnemendste predikanten wordt Huibert Duifhuis
genoemd. Weleer priester te Rotterdam, was hij in zijn besten tijd
pastoor van St. Jacob te Utrecht, 1571—1581. Dat hij echter in
de geschiedenis der letterkunde eene plaats bekleedt, is veeleer het
gevolg zijner denkwijze, dan eene hulde aan zijn prediktrant of
andere litterarische bekwaamheden. Duifhuis namelijk was een
vriend der hervorming, maar wensehte haar in de kerk te houden.
Hij wilde geene scheuring, en meende in den geest der stichtsche
grooten, die schier allen bij de handhaving der oude leer belang
hadden, een middelweg te kunnen bewandelen. Met der daad kreeg
hij aanhang en vrienden, en was de lioofdspil ecner gematigde
partij, die echter bij don aanval der calvinistische protestanten te
kort schoot, na het overlijden van Duifhuis verdeeld raakte en
door Leicester ontbonden werd.