Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS DER NIEUWE LETTEREN.
vereeniging van al de nederlanden onder eene xroon.
herleving der grieksche en rom. letterkunde.
hervorming der godsdienst.
willem l; opstand tegen philips ii.
scheiding der noordel. en zuidel. nederlanden.
Ie Tijdvak. 1500—1584.
Inleiding, Herleving , Hervorming.
Gedurende de middeleeuwen waren de Nederlandsche Letteren
classi&eh of romantisch, en ontwikkelden zich op het voetspoor
der kerk en op het voetspoor der fransche en duitsehe verdichting.
Uit vrees voor pantheïsme en polytheïsme had men de griek-
sehe en romeinsche letteren meer dan tien eeuwen verborgen ge-
houden , en slechts aan zeer weinigen een blik in de oudheid
vergund ; doch in de 14e en 15e eeuw ontstond er behoefte aan
vrijer onderzoek. Petrarcha en vele andere geleerden, nog groo-
tendcels zeer geloovige en regtzinnige mannen, namen het voor
de litteratuur van Plato en Cicero op, en vonden navolgers.
Wiclef en Huss wilden het vrij onderzoek ook op die soort van
authores elascici hebben toegepast, welke in de beide gewijde
bundels vervat zijn ; en zoo ontstond er eene herleving en eene
hervorming tevens.
De eerste, door de schoone vormen der oudheid bezield, stelde
zich de navolging der grieksehe en romeinsche schrijvers ten doel,
en deze navolging strekte zich uit over alle takken van wetenschap,
fraaije letteren en kunst. Zij had in ttalië een groot voorstander in
paus Leo X, en vond in Erasmus van Rotterdam haren voor-
naamsten verbreider in het noordelijk en westelijk Europa. Eras-
mus werd 1467 geb., en stierf 1536.
De hervorming, die van de heilige schrift uitging , en, met
verwerping van menschelijke instellingen, tot de heilige schrift
leiddraad tot de gesch. der nederl. letterk. II.