Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOKIESCHEIJVEKS. SEGTSGELEEEDEN. 161
lofsanc Gode ende onser Vrouwen, ende elkes daghes onteleden
si hoer twee werf; sonder horen hoet of eaproen, behilde si aen
hoer broee, ende beneden soorten si een linnen eleet om hem
dat was lanc van den avel ter aerden toe, ende daer boven
bleven si al naect ende sloegen hem mit gheseien, so dat si seer
bloeden, ende songen dan:
Nu slaet u seer door Christus eer.
Door God so laet die sonden meer.
Ende als si hem ghegheselt hadden, so ginghen si voort iu
een ander kereke ende ginghen hem gheseien, ende nergent slie-
pen si den enen nacht, daer si den anderen geslapen hadden.
Ende veel luden, die dat saghen worden beroert mit grooten
berouwe van hare sonden, ende namen die bedevaert weder aen,
leken, klarken , papen, monieken, ende ooc sommige bisscoppen.
Alaer die priesters waren en gheselden hem niet openbaerliken.
Hier of gescieden vele dogheden; want dese gheselbroeders maecten
veel soenen van dootslagen of van striden ende van menigten
swaren vetes, die te voren niemant besoenen mochte. Dese ghe-
selbroeders sloegen die joden doot, waer dat si se vonden, die
niet kersten wesen wouden ende waenden daer Gode lieve mede
te doen, dat nochian in onser wet verboden is. Ende want
daer veel erroers in geschiede, so verboet die paus, dat men dat
niet meer doen en soude. Men seyde dat een prophete prophe-
tereerde van desen volcke langhe te voren aldus: Veniet gens
sine eapite et ßagellabit se pro peccatis suis. Dat is te seggen :
Daer sal een volck comen sonder hooft ende sal hem gheseien,
overmits sine sonden. In den selven jaer— enz.
4. Regtsgeleerde Schrijvers. Oorkonden in de landtaal.
Er bestaan friesche wetten en regtssagen in de landtaal, vau
de vroegste tijden afkomstig, doch grootendeels uit het Latijn
overgezet en in de 13e eeuw door Pibo Sibranda, abt van Lidlum
tot een bundel verzameld.
Nieuwere wetten, keuren en privUegiën werden ook nog ter
dier tijde in Friesland en Groningen, zoo als in Vlaanderen ,
Braband, Holland, Zeeland en Utrecht, in het Latijn gesteld;
zelfs de vrijverklaringen van WUlem II en Eloris V zijn niet
in de taal des volks.
Een eerste Vlaamsch privilegie is dat van Margareta van
Vlaanderen en Thomas van Savoye, in 1242 aan de Vier Arnbach-