Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
endo na martelaors worden, ende Werenfridus, ende Maroellinus,
priesteren, ende Adelbertus, die dyaken was ende gaif om Gode
sijn coninorijok over, dat liem van sinen vader aeuoomen soude,
ende gliing mit sinte Willebroerd in een ellendiglie pelgrimaedse.
Ende want dese heyliglie leeraers gheboren waren vander Neder-
sassen gUeslaoht, daerom mochten si te bet prediken ,die Ewan-
gelie nader vriescher off duutseher tonghe. Ende dese heylighe
mannen die quamen acn een eylant, dat seer out was ende hiet
Walcheren, dat nu Zeelant hiet, aen een dorp dat Westoapel
hiet, eude daer vonden si eneu afgod die Marcurius hiet. Ende
sinte Willibroerd brack dosen afgod ontween ende te stucken, die
dat volck plach aen te bidden. Ende die bewaorre des afgods die
sloech sinte Willibroerd mot enen sweerde een wonde in sijn
hoeft. Mer God behoede sinte Willibroerd, dattet hem nyet en
schade, oude sijn wonde wert ghesont, ende die mensche diet
hem dede, die wert rechtevoert beseten vau den duvel ende bleef
opteu derden dach doot onsalichlic. Ende sinte Willibroerd pre-
dicte daer dat woert Gods, endo bekeerde dat volck ende dat
heel lant totton hoylighen korsten ghelove. Ende daerom is sinte
Willibroerd een apostel ende patroen van den lande van Wal-
cheren ; want Iii dat eerste bekeerde. Ende toech doe voert in
Oestvranckrijck, dat nu Hollant hiet, ende predicte daer tot veel
plaetsen, ende bekeerde daer veel volcks totten heylighen ghelove,
ende toech voert tot Wiltenborch, dat nu Traiectum of Utrecht
liiet, ende dat doe in dien tyden was inder Oestvrancken mach-
ten, ende predicte daer dat heyliglie kersten ghelove, ende be-
keerde daer veel volcks.y
2. Uit die Allerexeellenste Cronijcke vau Brahant :
Karolus Magnus.
»Die alregloriooste ende onverwinlieke keyser ende coninc sinte
Kaerle de grote, was des cleynen Pippijns sone van Vrancrijcke,
ende sinte Berte ofte Bertrada, des keysers Eraclius dochter , was
sijn moeder. Hi began te regneren int jaer ons Heeren, YIIc
ende Ixvij. Die van dier tijt voort tot noch huyden daghes so
claerlick ghedacht wert, ende van airehanden menschen so nieu-
welic vermaent wert, als ofte hi noch leefde. Wiens dueehden
ende glorie, al waert so dat die boecken verswegen, so en soude
nochtan sijn cerlicke fame die niet laten vergeten. In welcken
Kaerle vier dingen gemerct werden, die gelijcke seer te verwon-
deren sijn, te weten: vroomheyt ende zege in striden , natuer-