Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOHIESCHm J VEES, 157
3. Historieschrijvers,
Historieschrijvers, in de striktste beteekenis van het woord ,
leverde onze middeleeuwsche letterkunde niet op ; maar men begon
met eene overzetting van Apollonius Tyanensis en Flavius Josephus,
en trok uit classisehe bronnen de Gesten der Romeinen , de Ges-
ten van Julius Caesar enz.; terwijl Jan Veldenaer, een utrechtsch
drukker, die op de kunst rondreisde, eene algemeene geschiedenis,
onder den titel van Het Boek dat men hiet Fasciciilus Temporum, het
licht deed zien. Tc Gouda drukte men eene Schoone Historie vau
Godevaert van Boloen.
Deze Fasciculus en Schoone Historie ^ beiden naar een latijnseh
kloosterwerk gevolgd, zijn niet meer dan kronijken; en zulke
jaarboeken, voornamelijk de aangelegenheden van het vaderland
betreffende, verschenen er nog vele.
De 13e eeuw leverde in dit opzigt slechts eenige historische
aanteekeningen van Jan Goessen , en eene friesche kronijk , onder
de benaming Gesta Fresonum bekend ; doch in dc 14e en 15e
eeuw begon soortgelijke arbeid zeer toe te nemen, en verkreeg
men Vlaemsche Krovyken van Anth. de Rovere, Jan van Dixmude
en Olivier van Dixmude, eene Allerexcellentste Cromjcke van Bra-
bant , eene Utrechtsche Bisschopsgeschiedenis naar het Latijn van
Johan de Beka, eene hollandsche kronijk van den klerk uit de
lage landen (Philippus ä Leydis), nog een paar kleine holland-
sche kronijken, het zoogenaamde Goiidsche Kronijkjen, door Jan
van Naaldwijk, een verhaal van Jonker Fransen Oorlog, door
Willem van der Sluis, de Croniken der Heeren van Brederode,
door Jan Gcrbrantsz van Leyden, de Kuilenburgschc Geschiedenis ,
door Zweder van Culemborch , de Kleefsche Historie, door Ghcrard
van der Schuercn, die tevens de rij der woordenboeken met een
Teuthonista of Buytschlender geopend heeft.
Als proeve van kronijkmatige bewerking laten wij hier eenige
fragmenten volgen 1. uit den Fasciculus:
Van Willibroerdus.
*Daer na inden jaer ons heren vic ende xe so cn liet dese
voerscreven Egbertus nyt aff van sinen goeden beginn, ende
seynde Willibroerdum, die doe priester was, met xi ghcselleu
over in Germanien, om dat onghelovighe volck te bekeren totten
rechten ghelove. Ende si waren getrowe medewerckers inden
woerden Gods als Singhebertus, WiÜebroerdus , Lebuiuus, ende
die abt Wineboldus, ende die twee Ewalden, die priesteren waren
LEIDDKAAD TOT DE GESCH. DER NEDERL. LETTERK. 14