Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
gheneestse ende wonden mede..... De wijn gevet voetsel den
lichaem ende glievet die gliesontheyt weder die verloren was,
ende behoudt die natuurlike hotten, ende conforteert meer dan
enighe spyse of dranck, ende wyndt puer bloet dat reyn is,
ende maect bedroeft bloct zuver, ende opent die monden van
den aderen , ende hi ghaet doer totten bynnensten van den lyve,
ende zuvertse, ende verblijt die ghene die droeve zijn, ende
starct alle die leden van den lichaem. Ende men cn kan zijn
duecht dyen te maten neemt, niet beseriven, ist dat hi
ghoet is.....
Ende den crachten des lichaems en is gheen dinc nutter, isser
mate, ende den lichaem en is gheen dine quader noch argher,
ist dat hi sonder mate ghenomen werdt. AVaeromme dat An-
dronides die wyse screef tot grote Alexander, dat hi mate
houden soude in den wijn te drinckcn. Ende hi screef aldus:
*heer coninc, ghedcnc di te drinckcn dat bloet der aerden.»
Want die wijn sonder maten te drinckcn is den menschen als
scarling ofte venijn; ende als enieh van dien tweeu te veel
ghenomen zijn , soc maken si veel quaets. Want die wynen te
veel ghenomen , verwandelt des mans moet in verwoetheden ende
eer quat te doen dan goet. Ende des droncken mensehen acnsichte
wordt bleek, ende zijn wanghen werden hanghende, ende zijn
oghen die werden leepich , ende zijn handen bevende, die tonghe
ghebonden. Ende des anderen dages ruspen si, ende dat stincket
oft van der dooden luden grave waer. Ende si hebben grote
steecten in 't hoeft, ende die roeke boven in den mont is hem
bitter ende dan soe dorst hem meer dant daer te voren dede.
Ende si slachten dyer ylen in den water; want hoe dat si meer
bloedes zughet, hoe dat haer meer dorstet. Alsoe zijn die dranc-
kers. Dit seyt Pliuius ende Ysaae mit hem aldus. Noch is dat
sake dat men den wijn neemt ter dronckenscap toe, dicwijl soe
lescht hi tlicht der reden ende starct die beestelijcke craft,
waeraf dat lichaem blijft als een scip in der zee dat ghenen
stuerman en hevet, ende ghelijck enen heer dat ghenen leyts-
man en heeft. Ende die dronckenschap maect oeck van een wijs
man enen gheek, ende van enen ghoedertiren man een verkeert
ezel, ende is een sake abc sunden; want si vallen in dootslach ,
in overspel, in dieftcn. Ende hierom ist sake dat yemant zijn
huusghesinne verwaren wil ende bescermen van scaden, van
scanden ende van sunden, die moet se hoeden van veel te
drinckcn, ende dat si niet meer en driucken dan hare naturen
wel becoemt.