Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
seheren. Ende het is een volc starek van leden ende van craften,
seoen van lichaem, wreet van moede, ende seer doende in den
velden mitter lancen ende mit yseren ghesent. Ende tlant is
effen, vol van weyden ende van graze; ende si en hebben gheen
bonte , ende daer voer hamen si torf ende coescit ende ossendreck,
die ghedroecht is. Ende is een vry volc ende en sijn van ghenen
heer bedwongen. Ende si aventneren haer lijf dickwijl; op dat
si vry bliven sullen, ende si hebben liever te sterven , dan dat
si bedwonghen wesen souden , ende daerom worpen si die ridder-
like werdicheit en weg, ende die vreemde luden en laten si
onder hem niet verrisen. Nochtans hebben si jaerlix haer rechters,
daer si onder sijn; mar die kiesen si selve mit wil, die de
ghemeent regeert ende ordineert van scoude ende van onscoude.
Si minnen suverheit; want si honden haer kinder maeehden ende
knechten 't hent si al volwassen sijn suver, ende daerom winnen
si volslaghen ende stareke kinder. Ende si drincken boven maten
seer van eenrehande dranc , dat men byer hyet.
Van Hollant.
Hollandia is eeu cleyn provincie , geleghen bi trecia ostia daer
die zee ingaat, ende strect vlnchs an Brabant an die suytzyde.
Ende is an Vrieslant van d'oester zee ende van noerden an die
engelsche zee, ende Vlaenderen an die westzyde. Het is een
bollant ende brokich ende waterich, ter manier van eenen eylante;
want daer comen in 't lant veel armen van der zee in lopen,
ende die Rijn mede an d'eene zyde ende die Mase mede , ende
heelt veel meeren ende staende wateren ende goede weyden, ende
is vol beesten ende paerden, ende in sommighe steden is 't al
vruchtbaer, ende heeft bosschen , ende daer is goet jaghen ; ende
daer sijn veel steden daer men eenrehande eerde graeft, die goet
te hemen is, mer si stinct meer dan 't hout doet. Ende is een
rijc volc, datter zee ende te water vaert, om sijn eomenschap ;
wes hoefstat Utrecht hiet of Trajectum inferius in latijn , ende
hiet Utrecht in duytscher tonghen; want het hoert tot Ger-
manien, dat is tot den Unytschen lande ende na der gelegenheit,
ende na den zeden, ende na der heerscappien, ende oec na der
tonghen soe horet al tot Duytschlant. Wes volc frisch is van
live, ende stare van craften, coen van moede, ende eersaem
van acnsicht ende belast in den zeeden, ende Gode onder-
danich, ende is trouwe ende vreedsaem, ende daer sijn min rovers
dan erghent in Duytsehenlande.